Intelligenta robotar 5p (5DV053)

2010-03-25 - 2010-05-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Resultat
c03rnn G100426 thomasj G100506 thomasj G100506 thomasj
c06aag G100506 thomasj G100422 thomasj G100422 thomasj G100512 thomasj G100506 thomasj G100527 thomasj G100527 thomasj G20100527
c06tmn G100506 thomasj G100422 thomasj G100422 thomasj G100512 thomasj G100506 thomasj G100527 thomasj G100527 thomasj G20100527
cse08jmz G100505 thomasj G100512 thomasj G100506 thomasj G100519 thomasj G100506 thomasj
int06gra G100426 thomasj G100506 thomasj G100506 thomasj
mcs08scm G100505 thomasj G100526 thomasj G100531 thomasj G100521 thomasj G100531 thomasj G100602 thomasj G100531 thomasj G20100602
mrc09aan G100510 thomasj G100526 thomasj G100531 thomasj G100526 thomasj G100531 thomasj G100602 thomasj G100531 thomasj G20100602
mrc09amn G100505 thomasj G100526 thomasj G100531 thomasj G100524 thomasj G100531 thomasj G100602 thomasj G100531 thomasj G20100602
mrc09brr G100505 thomasj G100512 thomasj G100506 thomasj G100519 thomasj G100506 thomasj G110209 thomasj G110209 thomasj G20110209
mrc09jab G100505 thomasj G100512 thomasj G100506 thomasj G100519 thomasj G100506 thomasj G110209 thomasj G110209 thomasj G20110209
mrc09mcs G100505 thomasj G100512 thomasj G100506 thomasj G100602 thomasj G100526 thomasj G100622 thomasj G100615 thomasj G20100622
mrc09mgn G100505 thomasj G100512 thomasj G100506 thomasj G100531 thomasj G100526 thomasj G100527 thomasj G100527 thomasj G20100531
mrc09mrd G100615 thomasj G100512 thomasj G100506 thomasj G100602 thomasj G100526 thomasj G100622 thomasj G100615 thomasj G20100622
mrc09uad G100526 thomasj G100526 thomasj G100531 thomasj G100531 thomasj G100531 thomasj G100602 thomasj G100531 thomasj G20100602
G14/100.00 %12/100.00 %12/100.00 %14/100.00 %14/100.00 %11/100.00 %11/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt14 st 12 st 12 st 14 st 14 st 11 st 11 st 11 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
thomash: Thomas Hellström