Intelligenta robotar 5p (5DV053)

2008-04-02 - 2008-06-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Lab 8 Resultat
annas G080424 billing G080414 billing G080425 billing G080422 billing G080514 billing G080429 billing G080613 billing G080526 billing G20080613
c04abn G080425 billing G080414 billing G080425 billing G080422 billing G080526 billing G080429 billing G080609 billing G080526 billing G20080609
denniso G080424 billing G080414 billing G080425 billing G080422 billing G080514 billing G080429 billing G080613 billing G080526 billing G20080613
dit05oan G080425 billing G080414 billing G080514 billing G080429 billing G080610 billing G080429 billing G080729 billing G080526 billing G20080729
dit05svn G080425 billing G080414 billing G080514 billing G080429 billing G080610 billing G080429 billing G080729 billing G080526 billing G20080729
ror07dmz G080618 billing G080414 billing G080617 billing G080513 billing G080514 billing G080429 billing G080618 billing G080526 billing G20080618
ror07fkn G080425 billing G080414 billing G080609 billing G080422 billing G080609 billing G080429 billing G080613 billing G080526 billing G20080613
ror07mud G080618 billing G080414 billing G080617 billing G080513 billing G080514 billing G080429 billing G080618 billing G080526 billing G20080618
ror07syi G080425 billing G080414 billing G080609 billing G080422 billing G080609 billing G080429 billing G080613 billing G080526 billing G20080613
G9/100.00 %9/100.00 %9/100.00 %9/100.00 %9/100.00 %9/100.00 %9/100.00 %9/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt9 st 9 st 9 st 9 st 9 st 9 st 9 st 9 st 9 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
billing: Erik Billing
Kursansvarig
thomash: Thomas Hellström