Avancerad datorgrafik och tillämpningar 5p (5DV051)

2017-01-17 - 2017-03-30
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
bio11lrm G170214 andersb G170228 andersb G170331 andersb G20170331
c14fhm G170214 andersb G170228 andersb G170317 andersb G20170317
cse16aso G170228 andersb G170502 andersb G170331 andersb G20170502
hed13nkn G170331 andersb
mcs16ayr G170214 andersb G170502 andersb G170331 andersb G20170502
tfy12aen G170224 andersb G170224 andersb G170317 andersb G20170317
tfy13sun G170321 andersb G170228 andersb G170331 andersb G20170331
tm08ngn O170228 andersb
G7/87.50 %6/100.00 %6/100.00 %
O1/12.50 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt8 st 6 st 6 st 6 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
andersb: Anders Backman