Avancerad datorgrafik och tillämpningar 5p (5DV051)

2015-01-20 - 2015-03-20
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
aberg G150220 andersb G150303 andersb G150313 andersb G20150313
c07agr O150213 andersb I150306 andersb
c11jnn G150213 andersb G150303 andersb G150313 andersb G20150313
ens10olm G150213 andersb G150303 andersb G150313 andersb G20150313
ens10sjn O150213 andersb
oi11dlk G150303 andersb G150313 andersb G150402 andersb G20150402
oi11mhn O150213 andersb O150227 andersb
G4/57.14 %4/66.67 %4/100.00 %
O3/42.86 %1/16.67 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %1/16.67 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt7 st 6 st 4 st 4 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
andersb: Anders Backman