Avancerad datorgrafik och tillämpningar 5p (5DV051)

2013-09-02 - 2013-12-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
cse10ssn G131204 andersb
dv10mhm G131004 andersb G131015 andersb G131031 andersb G20131031
ens06sag G130927 andersb G131015 andersb G131031 andersb G20131031
mcs11phn R131023 andersb G131015 andersb G131122 andersb G20131122
thomasj G131107 andersb O131015 andersb
G4/80.00 %3/75.00 %3/100.00 %
O0/0.00 %1/25.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R1/20.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt5 st 4 st 3 st 3 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
andersb: Anders Backman