Avancerad datorgrafik och tillämpningar 5p (5DV051)

2011-09-06 - 2011-11-20
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c05ben G111007 andersb G111014 andersb G111101 andersb G20111101
c05ekn G111115 andersb G111115 andersb G111115 andersb G20111115
c06erk O111011 andersb
c06thd G111007 andersb G111118 andersb G111115 andersb G20111118
c07jbn G111007 andersb O111011 andersb
c07jhr G111007 andersb G111118 andersb
c07mhm G111007 andersb G111028 andersb G111118 andersb G20111118
c07pbd G111007 andersb G111111 andersb O111101 andersb
c07rwd G111007 andersb G111021 andersb G111101 andersb G20111101
lucasl G111007 andersb G111011 andersb G111108 andersb G20111108
mange G111007 andersb G111014 andersb G111104 andersb G20111104
mcs10rsn O111007 andersb
tfy06tsm G111011 andersb G111014 andersb G111101 andersb G20111101
tfy07tbd G111011 andersb G111014 andersb G111101 andersb G20111101
tfy99tnn G111029 andersb G111028 andersb G111101 andersb G20111101
G13/86.67 %12/92.31 %10/90.91 %
O2/13.33 %1/7.69 %1/9.09 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt15 st 13 st 11 st 10 st (90.91 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
andersb: Anders Backman