Design och analys av algoritmer för Parallelldatorsystem 5p (5DV050)

2013-04-09 - 2013-06-07
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c08llg G130522 larsk G130604 larsk
c09lrn G130615 larsk G130529 larsk
c09rll G130615 larsk G130529 larsk G130906 larsk G20130906
cse10bmi G130620 larsk
cse10ssn R130917 larsk G130917 larsk R130917 larsk G20130917
dv08ieg G130615 larsk R130615 larsk R130615 larsk G20130615
dv09ejn G130906 larsk G130805 larsk G130906 larsk G20130906
ens12ted G130522 larsk G130529 larsk G130614 larsk G20130614
G6/85.71 %7/87.50 %3/60.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R1/14.29 %1/12.50 %2/40.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt7 st 8 st 5 st 5 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
adler: Björn Adlerborn
mr: Mikael Rännar
Kursansvarig
larsk: Lars Karlsson