Design och analys av algoritmer för Parallelldatorsystem 5p (5DV050)

2011-03-29 - 2011-05-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c05ben G110419 larsk G120125 larsk G110517 adler G110629 larsk G20120125
c05mgv G110517 adler
c07een G120125 larsk G120203 larsk G110517 adler G110629 larsk G20120203
c07jhr G110531 larsk G110601 larsk G110517 adler G110601 larsk G20110601
c07man G110531 larsk G110608 larsk G110517 adler G110601 larsk G20110608
c07mhm G110531 larsk G110601 larsk G110517 adler G110601 larsk G20110601
cse10ssn U110608 larsk G110524 adler
ens07mbl G110517 adler
mcs10kai G110519 adler
mcs10smn U110629 larsk U110629 larsk G110517 adler
selome G110508 larsk G110913 larsk G110517 adler G110629 larsk G20110913
tfy06ejn G110531 larsk G110608 larsk G110517 adler
tfy99jsg G110531 larsk G110508 larsk G110517 adler
G8/80.00 %8/88.89 %13/100.00 %6/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U2/20.00 %1/11.11 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt10 st 9 st 13 st 6 st 6 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
adler: Björn Adlerborn
larsk: Lars Karlsson
mr: Mikael Rännar
Kursansvarig
bokg: Bo Kågström