Design och analys av algoritmer för Parallelldatorsystem 5p (5DV050)

2009-03-27 - 2009-06-02
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c06ahm G090618 mr G090429 larsk G090511 larsk G090605 larsk G20090618
c06edg G090618 mr G090511 larsk G090511 larsk G090703 larsk G20090703
dv01tkn G090511 larsk
ei05tbe O090920 larsk G090529 larsk O090703 larsk
mikaelo G090618 mr G090429 larsk G090511 larsk G090605 larsk G20090618
tfy05osm G090622 mr G100113 larsk G100113 larsk G100113 larsk G20100113
G4/100.00 %4/80.00 %6/100.00 %4/80.00 %
O0/0.00 %1/20.00 %0/0.00 %1/20.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt4 st 5 st 6 st 5 st 4 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
larsk: Lars Karlsson
mr: Mikael Rännar
Kursansvarig
bokg: Bo Kågström