Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design 5p (5DV045)

2014-09-02 - 2014-10-29
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c04fjn G140916 lenap G141006 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
c12osn G140916 lenap G141006 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
ens13ahr G140916 lenap G141007 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
id11nmi G140916 lenap G141006 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
id11swm G140916 lenap G141006 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
id12abm G140916 lenap G141006 lenap G141016 lenap G141027 lenap G20141027
id12adn G140916 lenap G141006 lenap G141016 lenap G141027 lenap G20141027
id12afg G140916 lenap G141006 lenap G141016 lenap G141027 lenap G20141027
id12api G140916 lenap G140930 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
id12bbi G140916 lenap G141014 lenap G141016 lenap G141027 lenap G20141027
id12cfr G140916 lenap G141017 lenap G141016 lenap G141027 lenap G20141027
id12dbk G140916 lenap G141006 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
id12fgn G140916 lenap G141017 lenap G141016 lenap G141027 lenap G20141027
id12fhg G140916 lenap G141006 lenap G141014 lenap G141105 lenap G20141105
id12fwr G140916 lenap G141006 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
id12gnr G140916 lenap G141006 lenap G141016 lenap G141027 lenap G20141027
id12hsm G140916 lenap G141006 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
id12jag G140916 lenap G141006 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
id12jln G140916 lenap G141006 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
id12jnn G140916 lenap G141014 lenap G141016 lenap G141027 lenap G20141027
id12jwn G140916 lenap G141006 lenap G141016 lenap G141027 lenap G20141027
id12jzn G140916 lenap G141006 lenap G141016 lenap G141027 lenap G20141027
id12kjn G140916 lenap G140930 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
id12ksg G140916 lenap G141006 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
id12man G140916 lenap G141006 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
id12men G140916 lenap G141006 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
id12pan G140916 lenap G141006 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
id12rdt G140916 lenap G141006 lenap G141016 lenap G141027 lenap G20141027
id12rse G140916 lenap G141006 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
id12sie G140916 lenap G140930 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
id12sjs G140916 lenap G141017 lenap G141016 lenap G141027 lenap G20141027
id12tbk G140916 lenap G141006 lenap G141016 lenap G141027 lenap G20141027
id12tmb G140916 lenap G141014 lenap G141016 lenap G141027 lenap G20141027
id12vgn G140916 lenap G141017 lenap G141016 lenap G141027 lenap G20141027
oi12len G140916 lenap G140930 lenap G141014 lenap G141027 lenap G20141027
oi12mwm G140916 lenap G141014 lenap G141016 lenap G141027 lenap G20141027
G36/100.00 %36/100.00 %36/100.00 %36/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt36 st 36 st 36 st 36 st 36 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist