Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design 5p (5DV045)

2013-09-03 - 2013-10-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
ens02sma G130916 lenap G131002 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
ens11jgn G130916 lenap G131008 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
id10abk G130916 lenap G131008 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
id11abe G130916 lenap G131008 lenap G131017 lenap G131025 lenap G20131025
id11ahh G130916 lenap G131008 lenap G131017 lenap G131025 lenap G20131025
id11chz G130916 lenap G131008 lenap G131017 lenap G131025 lenap G20131025
id11enn G130916 lenap G131011 lenap G131113 lenap G131025 lenap G20131113
id11iml G130916 lenap G131011 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
id11led G130916 lenap G131008 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
id11mnn G130916 lenap G131011 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
id11phm G130916 lenap G131008 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
id11pnn G130916 lenap G131011 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
id11vwd G130916 lenap G131008 lenap G131017 lenap G131025 lenap G20131025
id12drg G130916 lenap G131008 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
ie11djn G130916 lenap G131004 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
ie11esm G130916 lenap G131004 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
ie11jbd G130916 lenap G131004 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
ie11jlm G130916 lenap G131004 lenap G131017 lenap G131025 lenap G20131025
ie11mlr G130916 lenap G131004 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
ie11mwg G130916 lenap G131004 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
ie11san G130916 lenap G131004 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
ie11sjn G130916 lenap G131004 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
ie11sjs G130917 lenap G131004 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
ie11spn G130916 lenap G131004 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
ie11tmn G130916 lenap G131004 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
oi11isd G130916 lenap G131004 lenap G131016 lenap G131025 lenap G20131025
G26/100.00 %26/100.00 %26/100.00 %26/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt26 st 26 st 26 st 26 st 26 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist