Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design 5p (5DV045)

2012-09-11 - 2012-10-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
id09apr G121004 victorz G121109 victorz G121107 victorz G121101 victorz G20121109
id10aod G121004 victorz G121109 victorz G121107 victorz G121101 victorz G20121109
id10eer G121009 victorz G121121 victorz G121121 victorz G121101 victorz G20121121
id10esm G121004 victorz G121109 victorz G121107 victorz G121101 victorz G20121109
id10jen G121009 victorz G121123 victorz G121109 victorz G121101 victorz G20121123
id10jhn G121009 victorz G121121 victorz G121121 victorz G121101 victorz G20121121
id10kpn G121004 victorz G121120 victorz G121109 victorz G121101 victorz G20121120
id10lfg G121004 victorz G121107 victorz G121110 victorz G121101 victorz G20121110
id10mbg G121015 victorz G121121 victorz G121112 victorz G121101 victorz G20121121
id10mla G121009 victorz G121123 victorz G121109 victorz G121101 victorz G20121123
id10mmt G121009 victorz G121121 victorz G121121 victorz G121101 victorz G20121121
id10pbn G121009 victorz G121123 victorz G121109 victorz G121101 victorz G20121123
id10rjn G121009 victorz G121121 victorz G121121 victorz G121101 victorz G20121121
id10sph G121015 victorz G121121 victorz G121112 victorz G121101 victorz G20121121
id10von G121015 victorz G121121 victorz G121112 victorz G121101 victorz G20121121
oi10esr G121004 victorz G121120 victorz G121109 victorz G121101 victorz G20121120
oi10lsg G121004 victorz G121109 victorz G121107 victorz G121101 victorz G20121109
tfy09aan G121004 victorz G121120 victorz G121109 victorz G121101 victorz G20121120
tm09avd G121004 victorz G121107 victorz G121112 victorz G121101 victorz G20121112
G19/100.00 %19/100.00 %19/100.00 %19/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt19 st 19 st 19 st 19 st 19 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
victorz: Victor Zamanian-Abasy
Kursansvarig
jem: Jan-Erik Moström