Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design 5p (5DV045)

2010-08-31 - 2010-11-02
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
dit05fsr G100930 victorz G101029 victorz G101022 victorz G101026 lenap G20101029
id07llg G101022 victorz G101103 victorz G101025 lenap G101026 lenap G20101103
id08alm G100929 victorz G101022 victorz G101019 victorz G101026 lenap G20101026
id08bll G101022 victorz G101103 victorz G101025 lenap G101026 lenap G20101103
id08cwa G100930 victorz G101029 victorz G101022 victorz G101026 lenap G20101029
id08den G100929 victorz G101022 victorz G101019 victorz G101026 lenap G20101026
id08ehn G100924 victorz G101005 victorz G101025 victorz G101026 lenap G20101026
id08fnl G101022 victorz G101103 victorz G101025 lenap G101026 lenap G20101103
id08hhn G100929 victorz G101022 victorz G101019 victorz G101026 lenap G20101026
id08jgd G100930 victorz G101029 victorz G101022 victorz G101026 lenap G20101029
id08jll G100924 victorz G101005 victorz G101025 victorz G101026 lenap G20101026
id08lrg G100924 victorz G101005 victorz G101025 victorz G101026 lenap G20101026
id08mmd G100929 victorz G101022 victorz G101022 victorz G101026 lenap G20101026
id08obk G101022 victorz G101103 victorz G101025 lenap G101026 lenap G20101103
id08rhn G100930 victorz G101029 victorz G101022 victorz G101026 lenap G20101029
id08slg G100929 victorz G101022 victorz G101019 victorz G101026 lenap G20101026
id08ssg G100924 victorz G101005 victorz G101025 victorz G101026 lenap G20101026
G17/100.00 %17/100.00 %17/100.00 %17/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt17 st 17 st 17 st 17 st 17 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
victorz: Victor Zamanian-Abasy
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist