Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design 5p (5DV045)

2009-09-01 - 2009-11-02
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
dit05cst G090924 mk G090924 mk G091012 mk G091020 mk G20091020
dit06fod G090924 mk G090925 mk G091014 mk G091020 mk G20091020
id07abn G090924 mk G090924 mk G091012 mk G091020 mk G20091020
id07ajn G090924 mk G090924 mk G091016 mk G091020 mk G20091020
id07brn G090924 mk G090924 mk G091016 mk G091020 mk G20091020
id07clm G090924 mk G090924 mk G091012 mk G091020 mk G20091020
id07elm G090924 mk G090924 mk G091012 mk G091020 mk G20091020
id07flm G090924 mk G090925 mk G091014 mk G091020 mk G20091020
id07hst G090924 mk G090924 mk G091012 mk G091020 mk G20091020
id07knh G090924 mk G090924 mk G091012 mk G091020 mk G20091020
id07pbg G090924 mk G090924 mk G091016 mk G091020 mk G20091020
id07svt G090924 mk G090924 mk G091012 mk G091020 mk G20091020
kv07jbl G090924 mk G090924 mk G091013 mk G091020 mk G20091020
kv07svn G090924 mk G090924 mk G091013 mk
G14/100.00 %14/100.00 %14/100.00 %13/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt14 st 14 st 14 st 13 st 13 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mk: Marcus Karlsson
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist