Artificiell intelligens med inriktning mot kognition och design 5p (5DV044)

2007-10-08 - 2007-11-09
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
ens07asr I071026 stric
G0/0.00 %0/0.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I1/100.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt1 st 0 st 0 st (0.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
billing: Erik Billing
Kursansvarig
colsen: Christina Igasto