Datastrukturer och algoritmer 5p (5DV043)

2009-03-26 - 2009-06-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Resultat
c04mng G090403 johane U090425 mikaelo
c08ahm G090403 johane G090508 mikaelo G090504 lucasl G090521 tors G090527 lucasl G090604 tors G20090604
c08aon G090403 johane G090914 johane G090430 mikaelo G090914 johane G090527 tors G090831 tors G20090914
c08awm G090403 johane G090428 mikaelo G090513 tors G090603 mikaelo G090610 lucasl G090622 lucasl G20090622
c08ban G090403 johane G090514 tors G090428 mikaelo G090526 mikaelo G090525 mikaelo G090604 mikaelo G20090604
c08fbn G090514 johane G090514 mikaelo G090526 mikaelo
c08fsm G090430 mikaelo G090529 lucasl G090430 mikaelo G090528 mikaelo G090527 tors G090831 tors G20090831
c08hhn G090403 johane G090506 tors G090513 lucasl G090520 lucasl G090604 tors G090603 tors G20090604
c08hss G090403 johane G090430 mikaelo G090514 tors G090526 mikaelo G090527 mikaelo G090610 lucasl G20090610
c08jhm G090403 johane G091002 johane G090504 lucasl G091105 johane G090528 tors G090611 mikaelo G20091105
c08jhn G090403 johane
c08jus G090403 johane
c08ktg G090403 johane G090514 tors G090504 lucasl G090526 mikaelo G090527 lucasl G090604 tors G20090604
c08llg G090403 johane G090508 mikaelo G090513 mikaelo G090527 lucasl G090525 mikaelo G090609 tors G20090609
c08mhn G090403 johane G090508 mikaelo G090513 lucasl G090603 mikaelo G090604 tors G090603 tors G20090604
c08mln G090403 johane G090428 mikaelo G090504 lucasl G090520 lucasl G090527 lucasl G090605 lucasl G20090605
c08owd G090403 johane G090506 lucasl G090514 tors G100903 johane G090527 mikaelo G090610 lucasl G20100903
c08plr G090403 johane G090508 mikaelo G090513 tors G090604 tors G090610 lucasl G090622 lucasl G20090622
c08psm G090403 johane G090506 tors G090425 mikaelo G090519 mikaelo G090527 lucasl G090604 mikaelo G20090604
c08rrg G090403 johane G090428 mikaelo G090504 lucasl G090525 tors G090527 lucasl G090605 lucasl G20090605
c08sln G090403 johane G090504 tors G090501 lucasl G090603 lucasl G090525 mikaelo G090603 mikaelo G20090603
c08tbt G090403 johane G090914 johane G090513 tors G090914 johane G090527 tors G090610 lucasl G20090914
c08tnn G090403 johane G090504 lucasl G090504 lucasl G090601 mikaelo G090527 lucasl G090604 tors G20090604
c08trd G090415 johane G090522 tors G090504 lucasl G090608 lucasl G090527 lucasl G090604 tors G20090608
dit05ajn R090518 johane R090518 johane R090518 johane G090603 mikaelo R090518 johane R090518 johane G20090603
dit06jbk R090430 johane R090430 johane R090430 johane R090430 johane R090430 johane G090611 mikaelo G20090611
dv07bao G090604 johane
dv07jln G090403 johane
dv08ahd G090423 johane G090914 johane G090504 lucasl G090903 johane G090528 tors G090611 mikaelo G20090914
dv08drn G090403 johane
dv08hsn G090403 johane G090429 lucasl G090519 mikaelo G090525 mikaelo G090603 mikaelo
dv08ieg G090415 johane G090519 mikaelo G090513 tors G090609 tors G090527 tors G090610 lucasl G20090610
dv08jhg G090403 johane G090504 lucasl G090428 mikaelo G090519 mikaelo G090525 mikaelo G090604 mikaelo G20090604
dv08jmh G090403 johane G090429 lucasl G090504 lucasl G090520 lucasl G090525 mikaelo G090603 tors G20090603
dv08jrn G090415 johane
dv08llt G090403 johane G090429 lucasl G090504 lucasl G090520 lucasl G090525 mikaelo G090603 tors G20090603
dv08mon G090403 johane O090430 tors K090430 tors K090521 tors
dv08ten G090403 johane G090604 tors G090513 lucasl G090609 mikaelo G090610 lucasl G090622 lucasl G20090622
ens05jhz G090415 johane O090517 lucasl
ens08ara G090403 johane
id08alm G090403 johane G090430 mikaelo G090504 tors G090603 lucasl G090525 tors G090604 tors G20090604
id08bll G090403 johane G090504 tors G090504 tors G090608 lucasl G090603 lucasl G090609 tors G20090609
id08cwa G090403 johane G090604 mikaelo G090513 lucasl O090521 tors G090610 lucasl G090622 lucasl
id08den G090403 johane G090501 lucasl G090430 mikaelo G090603 lucasl G090608 lucasl G090604 tors G20090608
id08ehn G090403 johane G090504 tors G090513 mikaelo G090604 mikaelo G090525 mikaelo G090609 tors G20090609
id08fnl G090403 johane G090504 lucasl G090430 mikaelo O090610 lucasl G090608 lucasl G090604 tors
id08hhn G090403 johane G090517 lucasl G090506 tors G090527 lucasl G090522 tors G090604 mikaelo G20090604
id08jgd G090403 johane G090428 mikaelo G090506 tors G090609 tors G090525 mikaelo G090613 mikaelo G20090613
id08jll G090403 johane G090430 mikaelo G090504 tors G090601 tors G090525 tors G090604 tors G20090604
id08lrg G090415 johane G090504 lucasl G090504 tors G090603 lucasl G090527 tors G090608 lucasl G20090608
id08mmd G090423 johane G090508 mikaelo G090504 mikaelo G090522 lucasl G090525 mikaelo G090609 mikaelo G20090609
id08obk G090403 johane G090504 tors G090504 tors G090522 lucasl G090527 tors G090608 lucasl G20090608
id08rhn G090403 johane G090522 lucasl G090504 tors G090610 tors G090603 lucasl G090609 tors G20090610
id08sbn G090403 johane G090522 tors G090504 mikaelo O090607 tors G090525 mikaelo G090609 mikaelo
id08slg G090403 johane G090506 tors G090506 tors G090522 tors G090525 mikaelo G090613 mikaelo G20090613
id08ssg G090403 johane G090504 lucasl G090506 tors G090522 tors G090522 tors G090604 mikaelo G20090604
javid G090415 johane U090610 mikaelo K090430 tors U090610 mikaelo K090521 tors
oi08tlg G090403 johane G090430 mikaelo G090527 tors
sebgrohn G090403 johane G090501 lucasl G090425 mikaelo G090521 tors G090527 lucasl G090604 mikaelo G20090604
tfy05jgn G090415 johane G090513 lucasl G090514 mikaelo G090609 tors G090528 mikaelo G090610 lucasl G20090610
tfy06abd G090403 johane G090425 mikaelo G090428 mikaelo G090609 tors G090526 mikaelo G090608 lucasl G20090609
tfy06ljn G090403 johane G090518 tors G090428 mikaelo G090601 mikaelo G090526 mikaelo G090608 lucasl G20090608
tfy06pbd G090403 johane
tfy99jnn G090403 johane G090518 tors G090514 mikaelo G091012 johane G090528 mikaelo G090610 lucasl G20091012
yhi04oan G090403 johane G090505 mikaelo U090610 mikaelo G090526 mikaelo
G63/96.92 %47/90.38 %51/92.73 %46/86.79 %51/92.73 %49/98.00 %
O0/0.00 %1/1.92 %0/0.00 %4/7.55 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %2/3.64 %0/0.00 %2/3.64 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %2/3.85 %0/0.00 %2/3.77 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R2/3.08 %2/3.85 %2/3.64 %1/1.89 %2/3.64 %1/2.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt65 st 52 st 55 st 53 st 55 st 50 st 46 st (92.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
lucasl: Lucas Lindström
mikaelo: Mikael Öhman
tors: Tor Sterner Johansson
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson