Datastrukturer och algoritmer 5p (5DV043)

2008-03-31 - 2008-06-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Resultat
c04lmn R080409 kallin R080409 kallin R080409 kallin G080519 johanw R080409 kallin R080409 kallin G20080519
c05mbm G080415 kallin R080415 kallin G080602 oskarl R080415 kallin G080602 oskarl G080909 linusj G20080909
c05mro G080415 kallin R080415 kallin G080602 oskarl G080519 johanw G080603 oskarl G080909 linusj G20080909
c06erk R080422 kallin R080422 kallin R080422 kallin R080422 kallin R080422 kallin G080604 oskarl G20080604
c06shd G080409 kallin G080516 linusj G080512 linusj G080908 linusj G080519 johanw G080610 johanw G20080908
c07aen G080409 kallin
c07agm G080409 kallin G080508 johanw O080519 johanw G080519 oskarl G080605 oskarl
c07agr G080411 kallin G080428 linusj G080512 linusj G080601 linusj G080528 johanw G080627 johanw G20080627
c07apa G080409 kallin
c07een G080409 kallin G080512 johanw G080512 oskarl G080601 linusj G080519 oskarl G080613 linusj G20080613
c07fbn G080409 kallin
c07fdg G080409 kallin G080526 johanw G080504 johanw G080603 oskarl G080526 linusj G080613 linusj G20080613
c07hwg G080409 kallin G080505 oskarl G080512 linusj G080522 johanw G080519 johanw G080602 linusj G20080602
c07jan G080409 kallin
c07jbn G080409 kallin G080428 oskarl G080512 oskarl G080526 linusj G080519 linusj G080603 oskarl G20080603
c07jhr G080409 kallin G080505 oskarl G080515 oskarl G080519 johanw G080515 oskarl G080606 johanw G20080606
c07jng G080409 kallin G080519 linusj G080512 linusj G080609 linusj G080522 johanw G080612 johanw G20080612
c07jnn G080409 kallin G080428 johanw G080505 johanw G080601 linusj G080519 johanw G080606 johanw G20080606
c07jns G080409 kallin G080428 linusj G080512 linusj G080527 linusj G080522 johanw G080612 johanw G20080612
c07man G080409 kallin G080428 oskarl G080515 oskarl G080519 oskarl G080526 linusj G080908 linusj G20080908
c07men G080409 kallin G080428 oskarl G080512 linusj G080519 johanw G080519 johanw G080606 johanw G20080606
c07mhm G080409 kallin G080428 linusj G080515 oskarl G080604 oskarl G080515 oskarl G080606 johanw G20080606
c07msn G080409 kallin G080512 linusj G080505 johanw G080602 linusj G080527 linusj G080825 linusj G20080825
c07nln G080409 kallin K080504 johanw
c07nsl G080409 kallin G080519 linusj G080505 oskarl G080519 johanw G080515 oskarl G080605 oskarl G20080605
c07pbd G080409 kallin G080504 oskarl G080505 oskarl G080522 johanw G080515 oskarl G080605 oskarl G20080605
c07pwn G080411 kallin G080424 oskarl G080512 linusj G080519 johanw G080528 johanw G080627 johanw G20080627
c07rhd G080409 kallin G080428 johanw G080512 linusj G080519 johanw G080519 johanw G080602 linusj G20080602
c07rwd G080409 kallin G080424 johanw G080506 johanw G080519 oskarl G080519 johanw G080619 linusj G20080619
c07sam G080409 kallin G080428 oskarl G080528 johanw G080529 linusj G080728 johanw
c07shd G080409 kallin G080428 linusj G080504 johanw G080604 johanw G080526 linusj G080613 linusj G20080613
c07trl G080415 kallin U080613 linusj G080505 johanw G080526 oskarl G080519 johanw R081125 kallin
dit03mco R080409 kallin R080409 kallin R080409 kallin R080409 kallin R080409 kallin
dit03mes G080409 kallin G080428 johanw G080515 oskarl R080409 kallin G080519 oskarl G080604 oskarl G20080604
dit04jjn G080409 kallin G080424 johanw G080515 oskarl G080604 oskarl G080519 oskarl G080604 oskarl G20080604
dit05aft G080415 kallin G091002 johane G080505 johanw G080520 johanw G080519 johanw R081125 kallin G20091002
dit05cst G080409 kallin
dit05jpn G080415 kallin R080415 kallin G080505 johanw R080415 kallin G080602 linusj G080610 johanw G20080610
dit06cln G080410 kallin R080410 kallin G080508 johanw R080410 kallin G080529 linusj G090705 johane G20090705
dit06jbk G080410 kallin R080410 kallin G080508 johanw R080410 kallin G080529 linusj
dv04nhg R080422 kallin R080409 kallin R080422 kallin R080409 kallin R080422 kallin
dv07ajn G080411 kallin U080527 linusj G080515 oskarl O080519 linusj G080526 linusj O080603 oskarl
dv07bsn G080409 kallin G080512 oskarl G080512 linusj G080522 linusj G080522 oskarl
dv07dfl G080409 kallin G080514 johanw G080512 linusj G080601 oskarl G080522 oskarl
dv07eny G080409 kallin G080424 johanw G080505 johanw G080601 linusj G080527 linusj G080825 linusj G20080825
dv07fvk G080409 kallin G080424 johanw G080512 linusj G080613 linusj G080515 oskarl G080613 linusj G20080613
dv07han G080409 kallin G080424 oskarl G080505 johanw G080519 johanw G080515 oskarl G080606 johanw G20080606
dv07jln G080411 kallin
dv07lbm G080409 kallin G080428 oskarl G080512 linusj G080526 oskarl G080519 johanw G080606 johanw G20080606
dv07lfk G080409 kallin G080428 linusj G080515 oskarl G080603 johanw G080519 oskarl
dv07lnn G080409 kallin G080428 linusj G080506 johanw G080519 oskarl G080519 johanw G080619 linusj G20080619
dv07lpn G080409 kallin G080424 johanw G080512 linusj G080519 johanw G080515 oskarl G080613 linusj G20080613
dv07nhn G080409 kallin G080428 linusj G080508 oskarl G080522 oskarl G080515 oskarl G080602 linusj G20080602
dv07nlt G080409 kallin G080424 johanw G080515 oskarl G080601 linusj G080519 oskarl
dv07tbm G080409 kallin G080519 linusj G080505 johanw G080519 johanw G080519 johanw G080606 johanw G20080606
dva99mnn R080422 kallin R080422 kallin R080422 kallin G080603 johanw R080422 kallin R080422 kallin G20080603
ens07drn G080409 kallin G080424 linusj G080504 johanw G080519 oskarl G080519 johanw G080616 linusj G20080616
ens07ebd G080409 kallin G080424 linusj G080505 johanw G080526 linusj G080515 oskarl G080606 johanw G20080606
ens07fsn G080409 kallin G080424 johanw G080508 johanw G080526 linusj G080519 oskarl G080605 oskarl G20080605
id07abn G080409 kallin G080505 linusj G080505 johanw G080519 oskarl G080602 oskarl G080602 linusj G20080602
id07aen G080409 kallin G080424 johanw G080512 oskarl G080601 oskarl G080526 linusj G080602 oskarl G20080602
id07ajn G080409 kallin G080428 linusj G080512 oskarl G080519 linusj G080526 linusj G080602 oskarl G20080602
id07brn G080409 kallin G080505 linusj G080505 linusj G080602 oskarl G080521 johanw G080602 oskarl G20080602
id07clm G080409 kallin G080505 oskarl G080505 johanw G080526 linusj G080602 oskarl G080602 linusj G20080602
id07csn G080409 kallin G080508 johanw G080505 oskarl G080601 oskarl G080523 linusj G080604 oskarl G20080604
id07elm G080409 kallin G080505 oskarl G080505 oskarl G080526 oskarl G080522 johanw G100415 johane G20100415
id07flm G080409 kallin G080428 linusj G080512 linusj G080519 linusj G080519 johanw G080602 linusj G20080602
id07hst G080409 kallin G080424 johanw G080512 linusj G080601 linusj G080526 linusj G080616 linusj G20080616
id07knh G080409 kallin G080424 johanw G080505 oskarl G080522 johanw G080523 linusj G080604 oskarl G20080604
id07ljn G080415 kallin G080505 johanw G080602 linusj G080610 johanw
id07llg G080409 kallin G080424 johanw G080512 linusj G080603 oskarl G080526 linusj G080611 johanw G20080611
id07mla G080409 kallin G080508 oskarl G080505 linusj G080521 johanw G080521 johanw G080602 oskarl G20080602
id07oan G080409 kallin G080428 johanw G080512 linusj G080604 oskarl G080526 linusj G080616 linusj G20080616
id07pbg G080409 kallin G080505 oskarl G080512 linusj G080522 johanw G080526 linusj G080611 johanw G20080611
id07svt G080409 kallin G080428 oskarl G080512 linusj G080902 linusj G080519 johanw G080602 linusj G20080902
id07tcn G080409 kallin G080428 linusj G080505 oskarl G080522 johanw G080522 johanw G100415 johane G20100415
lidman R080422 kallin R080422 kallin R080422 kallin R080422 kallin R080422 kallin G080604 oskarl G20080604
lucasl G080409 kallin G080508 oskarl G080508 oskarl G080519 johanw G080515 oskarl G080602 linusj G20080602
mange G080409 kallin G080428 linusj G080512 oskarl G080522 oskarl G080519 oskarl G080613 linusj G20080613
mk G080409 kallin G080424 johanw G080512 oskarl G080519 oskarl G080519 linusj G080603 oskarl G20080603
tfy02mhd G080409 kallin G080515 oskarl G080512 linusj G080603 oskarl G080519 johanw G080610 johanw G20080610
tfy04agd R080515 kallin R080515 kallin R080515 kallin R080515 kallin R080515 kallin
tfy07kft G080409 kallin G080516 linusj G080504 johanw G080528 linusj G080519 johanw G080616 linusj G20080616
G76/91.57 %60/81.08 %69/89.61 %62/86.11 %69/90.79 %63/90.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %2/2.78 %0/0.00 %1/1.43 %
K0/0.00 %0/0.00 %1/1.30 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %2/2.70 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R7/8.43 %12/16.22 %7/9.09 %8/11.11 %7/9.21 %6/8.57 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt83 st 74 st 77 st 72 st 76 st 70 st 63 st (90.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
johanw: Johan Westerlund
linusj: Linus Ländin
oskarl: Oskar Lindgren
Kursansvarig
kallin: Lena Kallin Westin