Programmeringsteknik för ingenjörer 5p (5DV042)

2009-03-27 - 2009-06-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c06sbt G090519 joelc G090610 joelc G090613 joelc U090706 joelc
ens07aja G090602 joelc G090602 joelc G090602 joelc
ens08aeg G090602 joelc G090610 joelc G090529 joelc G090706 joelc G20090706
ens08aod G090428 joelc U090622 joelc G090613 joelc
ens08bsg G090505 joelc G090515 joelc G090529 joelc G090615 joelc G20090615
ens08dbm G090505 joelc G090515 joelc G090529 joelc
ens08jsi G090602 joelc G090610 joelc G090602 joelc G090615 joelc G20090615
ens08jzg G090428 joelc G090519 joelc G090602 joelc G090613 joelc G20090613
ens08mas G090602 joelc G090605 joelc G090605 joelc G090613 joelc G20090613
ens08nlm G090428 joelc G090610 joelc U090622 joelc
ens08par U090610 joelc
ens08ram G090610 joelc G090610 joelc G090529 joelc
ens08sas G090428 joelc U090622 joelc U090706 joelc
ens08vrg U090610 joelc
kem06mhg G090428 joelc G090519 joelc G090529 joelc G090613 joelc G20090613
G13/86.67 %11/84.62 %11/84.62 %6/85.71 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U2/13.33 %2/15.38 %2/15.38 %1/14.29 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt15 st 13 st 13 st 7 st 6 st (85.71 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
joelc: Joel Carlquist
Kursansvarig
jerry: Jerry Eriksson