Programmeringsteknik för ingenjörer 5p (5DV042)

2008-04-01 - 2008-06-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c07apa G080427 peters U080822 johane U080822 johane U080822 johane
di06asm G080423 mollevik G080506 peters U080626 mollevik U080626 mollevik
di07can G080513 peters G080506 peters G080530 peters G080829 peters G20080829
di07dfd G080427 peters G080512 mollevik G080602 mollevik G080623 peters G20080623
di07jan G080427 peters G080513 peters G080611 mollevik G080829 peters G20080829
di07mbl G080514 mollevik G080506 peters G080625 mollevik G080625 mollevik G20080625
di07mrk G080427 peters G080604 mollevik G080607 peters G080912 peters G20080912
di07vhr G080428 peters G080508 peters G080521 peters G080625 mollevik G20080625
dit04rad G080523 peters G080523 peters G080521 peters G080624 peters G20080624
ei03pon R080610 johane U080626 mollevik U080626 mollevik
ei05kbt G080602 mollevik O080506 peters O080521 peters U080626 mollevik
ei07egn G080427 peters G080521 mollevik G080526 mollevik G080623 peters G20080623
ei07epn G080425 peters G080513 mollevik G080602 mollevik G081020 mollevik G20081020
ei07nhn G080512 mollevik G080521 mollevik G080521 peters G080623 mollevik G20080623
ei07sen G080521 peters G080613 mollevik K080521 peters G081020 mollevik
G14/93.33 %12/80.00 %10/66.67 %11/78.57 %
O0/0.00 %1/6.67 %1/6.67 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %1/6.67 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %2/13.33 %3/20.00 %3/21.43 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R1/6.67 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt15 st 15 st 15 st 14 st 10 st (71.43 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mollevik: Johan Mollevik
peters: Peter Sundqvist
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson