Datastrukturer och algoritmer för ingenjörer 5p (5DV041)

2010-08-30 - 2010-11-04
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
bio07nmr G100926 johane G101019 johane G101126 johane G20101126
c07tan R100917 johane R100917 johane
c09flg O101011 johane
c09jon O101005 johane O101011 johane
dv09jbd O100929 johane
ens05hsn O101011 johane G101109 johane
ens05jhz G101109 johane
javid G101026 johane G101110 johane G101130 johane G20101130
linush G100929 johane G101011 johane G101026 johane G20101026
peterh G101109 johane G101019 johane R101004 johane G20101109
tfy07lls G100924 johane G101007 johane G101118 johane G20101118
tfy08aol G111003 johane G110918 johane
tfy08fhl O100924 johane U101011 johane
yhi04oan G101019 johane G101108 johane G101027 johane G20101108
G7/63.64 %7/58.33 %7/87.50 %
O3/27.27 %3/25.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %1/8.33 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R1/9.09 %1/8.33 %1/12.50 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt11 st 12 st 8 st 6 st (75.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson