Datastrukturer och algoritmer för ingenjörer 5p (5DV041)

2009-08-31 - 2009-11-02
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
di07dfd U091011 johane U091111 johane
di07mrk U091011 johane U091111 johane
dv08mon U091011 johane
ei06mty U091011 johane U091111 johane
ens08ram U091111 johane
javid G091011 johane U091111 johane
tfy04mbd G090928 johane G091020 johane G091106 johane G20091106
tfy05atn G091002 johane G091110 johane U091111 johane
tfy05avm R091026 johane R091026 johane G091027 johane G20091027
tfy05dpn G090923 johane G091007 johane G091106 johane G20091106
tfy05pad U091011 johane
tfy05pmz G090924 johane G091007 johane G091106 johane G20091106
tfy05tbm G091005 johane G091008 johane U091111 johane
tfy06jln U091011 johane G091016 johane G091029 johane
tfy06tsm G090924 johane G091009 johane G091029 johane G20091029
tfy07lws G090928 johane G091013 johane G091027 johane G20091027
tfy07tbd G090924 johane G091016 johane G091027 johane G20091027
G9/56.25 %9/60.00 %8/80.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U6/37.50 %5/33.33 %2/20.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R1/6.25 %1/6.67 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt16 st 15 st 10 st 7 st (70.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson