Datastrukturer och algoritmer för ingenjörer 5p (5DV041)

2008-09-01 - 2008-10-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
bio04jgs G081103 lucasl G081127 lucasl G081127 lucasl G20081127
c05sln R081001 johane R081001 johane G081124 lucasl G20081124
c05tay G081006 lucasl G081016 lucasl G081106 lucasl G20081106
c07mka G081023 lucasl G081103 lucasl G081125 lucasl G20081125
c07trl G081023 lucasl R080918 johane G081124 lucasl G20081124
di07mbl U081126 johane U081126 johane G081201 lucasl
di07mrk U080926 johane
di07vhr G081003 lucasl G081124 lucasl G081201 lucasl G20081201
dit05cst G081017 lucasl G081127 lucasl G081106 lucasl G20081127
dv07bsn R080908 johane R080908 johane G081125 lucasl G20081125
dv07dfl R080908 johane R080908 johane G081125 lucasl G20081125
dv07nlt R080918 johane R080918 johane
ens06smz G080929 lucasl G081016 lucasl G081106 lucasl G20081106
id07oqm G081023 lucasl G081124 lucasl G081106 lucasl G20081124
steffe G081103 lucasl G081105 johane G081124 lucasl G20081124
tfy04alo R080908 johane R080908 johane G090517 lucasl G20090517
tfy05jdg G081016 lucasl G081016 lucasl G081106 lucasl G20081106
tfy05thd G081029 lucasl G081029 lucasl G081124 lucasl G20081124
tfy06ejn G081017 lucasl G081111 lucasl G081124 lucasl G20081124
tfy06jng G081106 lucasl G081106 lucasl G081127 lucasl G20081127
tfy06jsg G081106 lucasl U081126 johane
tfy06sen G081103 lucasl G081029 lucasl G081127 lucasl G20081127
tfy07rto G081103 lucasl G081216 lucasl G081106 lucasl G20081216
tm05ajn G081020 lucasl G081103 lucasl G081106 lucasl G20081106
yhi04mbr G081023 lucasl G081126 johane G081125 lucasl G20081126
G18/72.00 %16/66.67 %22/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U2/8.00 %2/8.33 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R5/20.00 %6/25.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt25 st 24 st 22 st 21 st (95.45 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
lucasl: Lucas Lindström
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson