Datavetenskapens grunder 5p (5DV037)

2009-08-31 - 2009-11-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
c03gll G090924 lucasl G090930 lucasl O091003 lucasl
c03jlt O091003 lucasl G091028 lucasl G091028 lucasl G091023 lucasl O091018 lucasl
c03mln G091008 lucasl G091006 lucasl G091008 lucasl G091008 lucasl G091028 lucasl G20091028
c03pse O091018 lucasl O091018 lucasl O091018 lucasl O091018 lucasl O091018 lucasl
c04lnn G090917 lucasl G090928 lucasl G091020 lucasl G091028 lucasl G091020 lucasl G20091028
c05dmy G090923 lucasl G091015 lucasl G091023 lucasl O091018 lucasl O091018 lucasl
c05esm G090917 lucasl G090924 lucasl G091018 lucasl G091018 lucasl G091021 lucasl G20091021
c05plg O090917 lucasl
c05stm G091006 lucasl K090924 lucasl
c05tay G091002 lucasl G091002 lucasl G091018 lucasl O091006 lucasl O091018 lucasl
c07agm O091023 lucasl G091023 lucasl O091018 lucasl
c07jhr G090928 lucasl G091018 lucasl G091023 lucasl G091030 lucasl G091030 lucasl G20091030
c07mka G091023 lucasl G091018 lucasl G091023 lucasl G091023 lucasl G091023 lucasl G20091023
c08ahm G090916 lucasl G090924 lucasl G091005 lucasl G091006 lucasl G091021 lucasl G20091021
c08awm G090917 lucasl G090924 lucasl G091023 lucasl G091028 lucasl G091028 lucasl G20091028
c08ban G090916 lucasl G090924 lucasl G091005 lucasl G091018 lucasl G091021 lucasl G20091021
c08hss G090916 lucasl G091006 lucasl G091006 lucasl G091006 lucasl G091030 lucasl G20091030
c08jhm G091007 lucasl G091006 lucasl G091018 lucasl G091028 lucasl G091028 lucasl G20091028
c08ktg G090916 lucasl G091003 lucasl G091008 lucasl G091008 lucasl G091028 lucasl G20091028
c08llg G090924 lucasl G090928 lucasl G091028 lucasl G091007 lucasl G091028 lucasl G20091028
c08mhn G091005 lucasl G090928 lucasl G091020 lucasl G091028 lucasl O091018 lucasl
c08mln G090917 lucasl G090924 lucasl G091007 lucasl G091006 lucasl G091022 lucasl G20091022
c08owd G090917 lucasl G090924 lucasl G091023 lucasl G091028 lucasl G091028 lucasl G20091028
c08plr G091006 lucasl G090924 lucasl G091028 lucasl G091028 lucasl G091028 lucasl G20091028
c08psm G090917 lucasl G090924 lucasl G091003 lucasl G091006 lucasl G091020 lucasl G20091020
c08rrg G090917 lucasl G090928 lucasl G091020 lucasl G091006 lucasl G091020 lucasl G20091020
c08sln G090916 lucasl G090924 lucasl G091007 lucasl G091006 lucasl G091029 lucasl G20091029
c08tnn G090924 lucasl G090924 lucasl G091029 lucasl G091006 lucasl G091028 lucasl G20091029
dv07jln G090916 lucasl G091006 lucasl G091008 lucasl O091018 lucasl O091018 lucasl
dv08ahd G091003 lucasl G091023 lucasl G091015 lucasl G091023 lucasl G091029 lucasl G20091029
dv08ieg G090917 lucasl G090924 lucasl G091007 lucasl G091006 lucasl O091023 lucasl
dv08jhg G090917 lucasl G090924 lucasl G091005 lucasl G091006 lucasl G091029 lucasl G20091029
dv08jmh G090917 lucasl G090924 lucasl G091003 lucasl G091006 lucasl G091020 lucasl G20091020
dv08jrn G090917 lucasl G091005 lucasl O091018 lucasl G091008 lucasl O091018 lucasl
dv08llt G090924 lucasl G090924 lucasl G091003 lucasl G091006 lucasl G091019 lucasl G20091019
et04mlg G090924 lucasl G091022 lucasl G091007 lucasl G091029 lucasl G091030 lucasl G20091030
sebgrohn G090916 lucasl G090924 lucasl G091003 lucasl G091006 lucasl G091022 lucasl G20091022
yhi04oan G090924 lucasl G091007 lucasl G091020 lucasl O091023 lucasl O091018 lucasl
G34/89.47 %34/94.44 %32/91.43 %30/85.71 %25/71.43 %
O4/10.53 %1/2.78 %3/8.57 %5/14.29 %10/28.57 %
K0/0.00 %1/2.78 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt38 st 36 st 35 st 35 st 35 st 25 st (71.43 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
lucasl: Lucas Lindström
Kursansvarig
johanna: Johanna Björklund