Datavetenskapens grunder 5p (5DV037)

2008-09-01 - 2008-11-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
andersr G080923 tors G080925 tors G081010 tors G081010 tors G081029 tors G20081029
c03ahm G081002 tors G081010 tors U081030 tors U081030 tors U081030 tors
c05jsg G080930 tors G081014 tors G081029 tors G081028 tors G081030 tors G20081030
c05kad G080919 tors G081010 tors G081027 tors G081020 tors G081023 tors G20081027
c05pan G081031 tors G081031 tors
c06pln G080924 tors G081014 tors G081014 tors G081021 tors G081022 tors G20081022
c07agm G080923 tors G081010 tors O081015 tors U081014 tors U081014 tors
c07een G081002 tors G080924 tors G081007 tors G081022 tors G081022 tors G20081022
c07fdg G080918 tors G080926 tors G081007 tors G081010 tors G081021 tors G20081021
c07jbn G080919 tors G081007 tors G081014 tors G081022 tors G081016 tors G20081022
c07jhr G080922 tors G080930 tors G081016 tors G081023 tors G081022 tors G20081023
c07jns G080926 tors G080929 tors G081021 tors G081010 tors G081030 tors G20081030
c07man G081001 tors G080929 tors G081021 tors G081010 tors G081030 tors G20081030
c07men G080919 tors G080925 tors G081016 tors G081010 tors G081023 tors G20081023
c07mhm G080922 tors G080930 tors G081016 tors G081023 tors G081022 tors G20081023
c07msn G080918 tors G080924 tors G081007 tors G081010 tors G081113 tors G20081113
c07nsl G080923 tors G080925 tors G081007 tors G081013 tors G081023 tors G20081023
c07pbd G080923 tors G080925 tors G081007 tors G081013 tors G081023 tors G20081023
c07rwd G080918 tors G080930 tors G081007 tors G081010 tors G081014 tors G20081014
c07shd G080918 tors G080926 tors G081007 tors G081010 tors G081021 tors G20081021
dv07fvk G080918 tors G080925 tors G081007 tors G081010 tors G081014 tors G20081014
dv07han G080925 tors G080925 tors G081010 tors G081010 tors G081016 tors G20081016
dv07lbm G080918 tors G080925 tors G081007 tors G081010 tors G081014 tors G20081014
dv07lnn G080918 tors G080924 tors G081010 tors G081010 tors G081014 tors G20081014
dv07lpn G080918 tors G080925 tors G081007 tors G081010 tors G081014 tors G20081014
dv07nhn G080923 tors G080926 tors G081014 tors G081010 tors G081016 tors G20081016
ens07ebd G080918 tors G080924 tors G081002 tors G081010 tors G081014 tors G20081014
ens08abn G080924 tors G080925 tors G081002 tors G081014 tors G081014 tors G20081014
et04mlg G081002 tors U081030 tors U081030 tors U081030 tors U081030 tors
lucasl G080919 tors G080925 tors G081007 tors G081010 tors G081014 tors G20081014
mange G080918 tors G080925 tors G081016 tors G081010 tors G081023 tors G20081023
mk G080918 tors G080924 tors G081010 tors G081014 tors G081029 tors G20081029
rasmusl G080924 tors G081014 tors G081014 tors G081021 tors G081022 tors G20081022
G33/100.00 %32/96.97 %29/90.62 %29/90.62 %29/90.62 %
O0/0.00 %0/0.00 %1/3.12 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %1/3.03 %2/6.25 %3/9.38 %3/9.38 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt33 st 33 st 32 st 32 st 32 st 29 st (90.62 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
tors: Tor Sterner Johansson
Kursansvarig
johanna: Johanna Björklund