Programmeringsteknisk översiktskurs 5p (5DV031)

2012-11-08 - 2012-12-07
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
dv09jon G121126 thomasj G121204 thomasj G121213 thomasj G20121213
ens12jhy G121130 thomasj G121204 thomasj G121213 thomasj G20121213
hmp11arn K121126 thomasj G121204 thomasj G121217 thomasj
hmp11cbg G121126 thomasj G121205 thomasj G121217 thomasj G20121217
hmp11ead G121127 thomasj G121204 thomasj G121217 thomasj G20121217
hmp11ebd G121130 thomasj G121217 thomasj G121217 thomasj G20121217
hmp11ebr G121127 thomasj
hmp11ein G121126 thomasj G121204 thomasj G121217 thomasj G20121217
hmp11ejn G121126 thomasj G121205 thomasj K121213 thomasj
hmp11fwn G121127 thomasj G121204 thomasj G121213 thomasj G20121213
hmp11ieg G121127 thomasj G121204 thomasj G121213 thomasj G20121213
hmp11meg G121127 thomasj G121205 thomasj G121217 thomasj G20121217
hmp11prl G130611 thomasj G130611 thomasj G130612 thomasj G20130612
hmp11rmi G121203 thomasj G121207 thomasj G130220 thomasj G20130220
hmp11tku G121127 thomasj G121204 thomasj G121213 thomasj G20121213
hmp11vff G121127 thomasj G121207 thomasj O121213 thomasj
hnk11dsm G121205 thomasj G121205 thomasj G130114 thomasj G20130114
hnk11egt G121130 thomasj G121205 thomasj G130124 thomasj G20130124
hnk11ejn G121126 thomasj G121205 thomasj G130207 thomasj G20130207
hnk11emg G130129 thomasj G121205 thomasj G130129 thomasj G20130129
hnk11hpn G121126 thomasj G121204 thomasj G121213 thomasj G20121213
hnk11jgg G121126 thomasj G121204 thomasj G121217 thomasj G20121217
hnk11jln G121126 thomasj G121204 thomasj G121217 thomasj G20121217
hnk11pwd G121130 thomasj G121205 thomasj G121219 thomasj G20121219
hnk11snn G121126 thomasj G130225 thomasj G130225 thomasj G20130225
hnk12tpb G121130 thomasj G121205 thomasj G121213 thomasj G20121213
sanna G121126 thomasj G121204 thomasj G121213 thomasj G20121213
G26/96.30 %26/100.00 %24/92.31 %
O0/0.00 %0/0.00 %1/3.85 %
K1/3.70 %0/0.00 %1/3.85 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt27 st 26 st 26 st 23 st (88.46 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
thomasj: Thomas Johansson