Programmeringsteknisk översiktskurs 5p (5DV031)

2011-02-21 - 2011-03-26
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
dv05ren G110315 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
ens08mdn G110308 thomasj G110325 thomasj G110404 thomasj G20110404
ens10ame G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
ens10jbm G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
ens10jhn G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
ens10ksn G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
ens10mbr G110328 thomasj G110325 thomasj G110411 thomasj G20110411
ens10mhd G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
ens10osm G110308 thomasj G110725 thomasj G110725 thomasj G20110725
hmp08tpa O110308 thomasj O110325 thomasj
hmp10afn G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
hmp10agn G110308 thomasj K110325 thomasj
hmp10ahi G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
hmp10amn G110308 thomasj G120201 thomasj G110331 thomasj G20120201
hmp10ann G110315 thomasj G110330 thomasj G110331 thomasj G20110331
hmp10aon G110308 thomasj G120201 thomasj G110331 thomasj G20120201
hmp10dvn G110311 thomasj G110325 thomasj O110331 thomasj
hmp10ebn G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
hmp10ern G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
hmp10fbn G110311 thomasj G110401 thomasj G110401 thomasj G20110401
hmp10fpa G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
hmp10hjn G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
hmp10htn G110318 thomasj O110413 thomasj K110331 thomasj
hmp10ikm G110308 thomasj G110325 thomasj G110401 thomasj G20110401
hmp10jmk G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
hmp10kan G110308 thomasj K110325 thomasj
hmp10lgn G110308 thomasj G110404 thomasj G110331 thomasj G20110404
hmp10llt G110309 thomasj G110325 thomasj G110401 thomasj G20110401
hmp10lwr G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
hmp10mjn G110311 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
hmp10mjs G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
hmp10ofg G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
hmp10olk G110311 thomasj K110325 thomasj G110331 thomasj
hmp10shn G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
hmp10tpf G110308 thomasj G110325 thomasj G110407 thomasj G20110407
hmp10tro G110311 thomasj G110404 thomasj G110429 thomasj G20110429
hmp10wln G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
hnk07mlg G110308 thomasj G110401 thomasj G110401 thomasj G20110401
hnk10aad G110308 thomasj G110325 thomasj G110411 thomasj G20110411
hnk10abn G110308 thomasj K110325 thomasj K110331 thomasj
hnk10asn G110308 thomasj G110325 thomasj G110404 thomasj G20110404
hnk10dnn G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
hnk10fhn G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
hnk10hln G110308 thomasj G110325 thomasj G110404 thomasj G20110404
hnk10jbm G110308 thomasj G110325 thomasj G110404 thomasj G20110404
hnk10jkn G110308 thomasj G110325 thomasj G110404 thomasj G20110404
hnk10jsn G110308 thomasj G110325 thomasj G110404 thomasj G20110404
hnk10jvm G110308 thomasj G110404 thomasj G110404 thomasj G20110404
hnk10jwd G110308 thomasj G110404 thomasj G110331 thomasj G20110404
hnk10mgn G110311 thomasj
hnk10mhm G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
hnk10rrn G110308 thomasj G110325 thomasj G110404 thomasj G20110404
hnk10tbn G110308 thomasj G110404 thomasj G110404 thomasj G20110404
hnk10thp G110308 thomasj G110325 thomasj G110411 thomasj G20110411
hnk10tln G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
kv09prn G110311 thomasj G110401 thomasj G110401 thomasj G20110401
tfy09mkn G110308 thomasj G110325 thomasj G110331 thomasj G20110331
yhi05asg G110401 thomasj O110401 thomasj O110331 thomasj
G57/98.28 %50/87.72 %50/92.59 %
O1/1.72 %3/5.26 %2/3.70 %
K0/0.00 %4/7.02 %2/3.70 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt58 st 57 st 54 st 49 st (90.74 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
marie: Marie Nordström
mk: Marcus Karlsson
Kursansvarig
thomasj: Thomas Johansson