Programmeringsteknisk översiktskurs 5p (5DV031)

2010-02-15 - 2010-12-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c05kcu G100315 mk G100315 mk G100324 mk G20100324
dit06aan G100315 mk G100315 thomasj G100323 thomasj G20100323
dv07lfk G100315 mk G100316 thomasj G100324 mk G20100324
dv09owm G100327 mk G100315 mk G100330 mk G20100330
dv10aht G100315 mk G100315 mk G100323 thomasj G20100323
ens08jed G100309 thomasj G100315 thomasj G100324 mk G20100324
ens08xcg G100327 mk G100323 mk G100608 mk G20100608
ens09jfm G100315 mk G100315 mk G100324 mk G20100324
ens09jnn G100327 mk G100329 thomasj G100329 thomasj G20100329
ens09snn G100309 thomasj G100315 thomasj
hmp08sed G100308 thomasj
hmp09ara G100309 thomasj G100316 thomasj G100604 thomasj G20100604
hmp09csm G100315 mk G100315 thomasj G100324 mk G20100324
hmp09dsn G100315 mk G100608 mk G100331 mk G20100608
hmp09fln G100315 mk G100315 mk G100323 thomasj G20100323
hmp09fsg G100315 mk G100315 mk G100323 thomasj G20100323
hmp09hrr G100315 mk G100315 mk G100324 mk G20100324
hmp09jat G100309 thomasj G100323 thomasj
hmp09jba G100309 thomasj G100315 thomasj
hmp09jpn G100309 thomasj G100323 thomasj G100608 mk G20100608
hmp09ken G100315 mk G100323 thomasj
hmp09kjn G100315 mk
hmp09lbg G100315 mk G100316 thomasj G100323 thomasj G20100323
hmp09mln G100315 mk G100315 thomasj G100324 mk G20100324
hmp09mrg G100315 mk G100315 thomasj G100608 mk G20100608
hmp09olm G100309 thomasj G100315 mk G100412 mk G20100412
hmp09rld G100315 mk G100323 mk G100519 thomasj G20100519
hmp09sat G100309 thomasj G100324 mk
hnk09adg G100309 thomasj G100316 thomasj G100323 thomasj G20100323
hnk09blr G100315 mk G100316 thomasj G100323 thomasj G20100323
hnk09csm G100324 mk G100315 thomasj
hnk09dln G100309 thomasj G100316 thomasj G100503 mk G20100503
hnk09dsn G100309 thomasj G100323 mk G100331 mk G20100331
hnk09fed K100316 thomasj
hnk09fsm G100309 thomasj G100323 mk G100323 thomasj G20100323
hnk09hpn G100315 mk G100315 mk G100327 mk G20100327
hnk09hsn G100309 thomasj G100315 mk G100323 thomasj G20100323
hnk09jng G100315 mk
hnk09jog G100309 thomasj G100316 thomasj G100323 thomasj G20100323
hnk09jon G100327 mk G100315 mk G100323 thomasj G20100327
hnk09jsk G100318 thomasj G100323 thomasj G100324 mk G20100324
hnk09lsg G100309 thomasj
hnk09mhg K100308 thomasj
hnk09mlk G100323 thomasj G100315 thomasj G100323 thomasj G20100323
hnk09nln G100309 thomasj G100316 thomasj G100324 mk G20100324
hnk09phn G100309 thomasj G100315 thomasj G100325 mk G20100325
hnk09psg G100315 mk G100316 thomasj G100324 mk G20100324
hnk09rkn G100309 thomasj G100323 mk
hnk09sjn G100309 thomasj G100316 thomasj G100324 mk G20100324
hnk09trm G100315 mk G100323 mk G100608 mk G20100608
hnk09yba G100315 mk G100323 mk G100324 thomasj G20100324
kv08ahn G100309 thomasj G100315 mk G100607 thomasj G20100607
tfy08isr G100309 thomasj G100315 mk G100323 thomasj G20100323
yhi05asg O100316 thomasj G100315 thomasj
G51/94.44 %48/100.00 %40/100.00 %
O1/1.85 %0/0.00 %0/0.00 %
K2/3.70 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt54 st 48 st 40 st 40 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mk: Marcus Karlsson
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
jerry: Jerry Eriksson