Programmeringsteknisk översiktskurs 5p (5DV031)

2009-02-23 - 2009-03-25
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c07psg G090317 mikaelo G090331 mikaelo G090528 mikaelo G20090528
di05sed G090311 lucasl G090316 lucasl G090327 lucasl G20090327
dv11cbg G090317 mikaelo G090331 mikaelo G090528 mikaelo G20090528
ens06jsn G090311 lucasl G090318 lucasl G090327 lucasl G20090327
ens08adn K090311 lucasl
ens08eng G090318 lucasl K090324 lucasl O090327 lucasl
ens08jrs G090408 lucasl G090408 lucasl G090401 lucasl G20090408
ens08lhn G090313 lucasl G090318 lucasl G090528 mikaelo G20090528
hmp08abm O090318 lucasl
hmp08bas G090310 mikaelo G090317 mikaelo G090326 mikaelo G20090326
hmp08dba G090317 mikaelo G090317 mikaelo G090326 mikaelo G20090326
hmp08een G090317 mikaelo O090316 lucasl G090327 lucasl
hmp08ees G090323 mikaelo O090320 mikaelo
hmp08flm G090310 mikaelo G090320 mikaelo G090326 mikaelo G20090326
hmp08hrn G090310 mikaelo G090323 mikaelo
hmp08jsk G090317 mikaelo G090317 mikaelo G090326 mikaelo G20090326
hmp08kln K090317 mikaelo G090320 mikaelo
hmp08lek G090310 mikaelo G090331 mikaelo G090326 mikaelo G20090331
hmp08man G090326 lucasl G090316 lucasl G090420 lucasl G20090420
hmp08mpn G090317 mikaelo G090331 mikaelo G090402 mikaelo G20090402
hmp08pod G090305 mikaelo G090317 mikaelo G090402 mikaelo G20090402
hmp08sfn O090307 mikaelo O090320 mikaelo
hnk08ahd G090313 lucasl G090320 lucasl G090327 lucasl G20090327
hnk08jjn O090311 lucasl O090316 lucasl
hnk08jpn G090319 mikaelo G090506 mikaelo G090506 mikaelo G20090506
hnk08jvg G090313 lucasl G090527 mikaelo G090528 mikaelo G20090528
hnk08leg G090313 lucasl G090320 lucasl G090327 lucasl G20090327
hnk08mse G090317 mikaelo G090331 mikaelo G090528 mikaelo G20090528
hnk08msn G090317 mikaelo G090331 mikaelo G090528 mikaelo G20090528
hnk08pfk G090317 mikaelo G090326 mikaelo G090528 mikaelo G20090528
hnk08rsn G090313 lucasl G090331 lucasl G090331 lucasl G20090331
hnk08tsd O090311 lucasl
hnk08vsn G090331 mikaelo G090331 mikaelo G090528 mikaelo G20090528
tfy05esm G090313 lucasl G090320 lucasl G090327 lucasl G20090327
G28/82.35 %26/83.87 %25/96.15 %
O4/11.76 %4/12.90 %1/3.85 %
K2/5.88 %1/3.23 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt34 st 31 st 26 st 24 st (92.31 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
lucasl: Lucas Lindström
mikaelo: Mikael Öhman
Kursansvarig
fredrikg: Fredrik Georgsson