Resonerande och informationsbehandling 5p (5DV027)

2009-11-04 - 2009-12-04
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Lab 8 Lab 9 Resultat
ens09eam O091119 thomasj O091120 lenap O091119 thomasj O091120 lenap O091123 thomasj O091119 thomasj O091120 thomasj O091124 lenap O091211 thomasj
ens09ehg G091204 thomasj G091124 lenap G091204 thomasj G091124 lenap G091204 thomasj G091204 thomasj G091204 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
ens09ers G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
ens09non G091119 thomasj O091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap O091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj
ens09rpk G091204 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091130 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
id07tcn G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091211 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv02ste G091204 thomasj G091124 lenap G091204 thomasj G091124 lenap G091204 thomasj G091204 thomasj G091204 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09afd G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09asr G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09ban G091204 thomasj G091124 lenap G091204 thomasj G091125 lenap G091209 thomasj G091204 thomasj G091204 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09blg G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09dhn G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09egm G091204 thomasj G091124 lenap G091204 thomasj G091124 lenap G091204 thomasj G091204 thomasj G091204 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09ehr G091204 thomasj G091124 lenap G091204 thomasj G091124 lenap G091204 thomasj G091204 thomasj G091204 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09elk G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09epn G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091130 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09ist G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09jam G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09jcl G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09jfn G091204 thomasj G091124 lenap G091204 thomasj G091124 lenap G091204 thomasj G091204 thomasj G091204 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09jgf G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09lfn G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09mbm G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09mbn G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09med G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09mhd G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09msn G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09owm G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09pan G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09prn G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091130 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09snn G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09son G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
kv09spa G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
oi08snm G091119 thomasj G091120 lenap G091119 thomasj G091120 lenap G091123 thomasj G091119 thomasj G091120 thomasj G091124 lenap G091211 thomasj G20091211
G33/97.06 %32/94.12 %33/97.06 %33/97.06 %32/94.12 %33/97.06 %33/97.06 %33/97.06 %33/97.06 %
O1/2.94 %2/5.88 %1/2.94 %1/2.94 %2/5.88 %1/2.94 %1/2.94 %1/2.94 %1/2.94 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt34 st 34 st 34 st 34 st 34 st 34 st 34 st 34 st 34 st 32 st (94.12 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
lenap: Lena Palmquist
stric: Tomas Forsman
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
lej: Lars-Erik Janlert