Distribuerade system 5p (5DV020)

2011-11-10 - 2012-01-19
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c03ers G111129 larsson G120124 espling G120124 espling G20120124
c05ben R111122 espling
c05jsg U111122 espling
c06erk G111121 espling G130115 espling G130115 espling G20130115
c06pln G120112 espling G120117 espling G120117 espling G20120117
c07jng G111121 larsson G120113 espling G120113 espling G20120113
c07jns G111122 espling G120113 espling G120113 espling G20120113
c07men G111122 espling G120201 larsson G120201 larsson G20120201
c07mhm U111122 espling
c07nsl G111121 espling G120130 espling G120130 espling G20120130
c07pwn G111123 larsson G120131 larsson G120131 larsson G20120131
c08aon G111118 espling G120127 espling G120127 espling G20120127
c08awm G111121 espling O111206 espling
c08ban U111122 espling
c08fsm G111115 larsson G120117 espling G120117 espling G20120117
c08hhn G111117 espling G120118 espling G120117 espling G20120118
c08ktg G111118 espling G120127 espling G120127 espling G20120127
c08llg G111116 espling G120411 espling G120411 espling G20120411
c08mhn G111121 larsson G120117 espling G120117 espling G20120117
c08mln G111121 espling G120127 espling G120127 espling G20120127
c08owd G111121 espling O111206 espling
c08plr G111121 espling G120118 espling G120117 espling G20120118
c08psm G111121 espling G120131 larsson G120131 larsson G20120131
c08rrg G111121 larsson G120314 larsson G120314 larsson G20120314
c08tnn G111115 espling G120127 espling G120127 espling G20120127
cse10asi R111206 espling G120117 espling G120117 espling G20120117
cse10bsi G111122 espling O111206 larsson
cse10lcg U111122 espling
dv07ajn G111114 espling G130115 espling
dv07nhn G111122 espling G120201 larsson G120201 larsson G20120201
dv08ieg G111206 espling G120314 larsson G120314 larsson G20120314
dv08jmh G111114 larsson G120127 espling G120127 espling G20120127
dv08ten G111121 espling G120411 espling G120411 espling G20120411
ens11aua U111122 espling
id07elm U111122 espling
id07pbg U111122 espling
javid G111117 espling G120127 espling G120127 espling G20120127
mcs10aee R111122 espling O111206 espling O120117 espling
mcs10smn R111122 espling O111206 espling O120117 espling
mcs11ani U111121 larsson O111206 larsson
mcs11kfs G111116 larsson G120217 espling G120217 espling G20120217
mk G111122 larsson G120214 espling G120214 espling G20120214
peterh G111123 espling G120124 espling G120124 espling G20120124
pettter G111122 espling G120214 espling G120214 espling G20120214
sebgrohn G111116 espling G120130 espling G120130 espling G20120130
selome G111122 espling G120118 espling G120118 espling G20120118
yhi04oan G111121 espling G120217 espling G120217 espling G20120217
G35/74.47 %33/84.62 %32/94.12 %
O0/0.00 %6/15.38 %2/5.88 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U8/17.02 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R4/8.51 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt47 st 39 st 34 st 32 st (94.12 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
larsson: Lars Larsson
Kursansvarig
espling: Daniel Espling