Distribuerade system 5p (5DV020)

2009-09-01 - 2009-11-02
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
adams G091204 larsson G091204 larsson G20091204
c03amn R091120 larsson G091120 larsson G20091120
c04lmn G091126 larsson G091126 larsson G20091126
c04lnn G091125 larsson G091125 larsson G20091125
c04mjn G091126 larsson G091126 larsson G20091126
c05ben G091125 larsson G091125 larsson G20091125
c05fam G091123 larsson G091123 larsson G20091123
c05hma G091110 larsson G091110 larsson G20091110
c05mro G091030 larsson G091029 larsson G20091030
c05snn G091123 larsson G091123 larsson G20091123
c06aag G091113 larsson G091113 larsson G20091113
c06ahm G091022 espling G091022 espling G20091022
c06edg G091118 larsson G091118 larsson G20091118
c06tmn G091113 larsson G091113 larsson G20091113
c07een G091028 larsson G091028 larsson G20091028
di04mia G091118 larsson G091118 larsson G20091118
dit06ajn G091204 larsson G091204 larsson G20091204
dit06jsg G091204 larsson G091204 larsson G20091204
dit06lwn G091028 larsson G091028 larsson G20091028
dv06asl G091204 larsson G091204 larsson G20091204
dv06mge G091202 larsson G091202 larsson G20091202
dv06rem G091202 larsson G091202 larsson G20091202
ei05tbe G091030 larsson G091029 larsson G20091030
ens97ajn R090902 larsson R090902 larsson G20090902
lidman G091112 larsson G091112 larsson G20091112
mattiasa U091117 larsson U091117 larsson
mcs08qml U091117 larsson U091117 larsson
mikaelo G091022 espling G091022 espling G20091022
pw G091123 larsson G091123 larsson G20091123
tomasb G091110 larsson G091110 larsson G20091110
zao G091112 larsson G091112 larsson G20091112
G27/87.10 %28/90.32 %
O0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U2/6.45 %2/6.45 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R2/6.45 %1/3.23 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt31 st 31 st 29 st (93.55 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
larsson: Lars Larsson
Kursansvarig
espling: Daniel Espling