Distribuerade system 5p (5DV020)

2008-09-02 - 2008-11-03
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
c01tln G081106 larsson G081106 larsson G20081106
c03ain G081111 larsson G081111 larsson G20081111
c03mgm G081111 larsson G081111 larsson G20081111
c04lnn U090109 larsson U090109 larsson
c05aan O080912 espling
c05ekn G081106 espling G081106 espling G20081106
c05esm G090109 espling G090109 espling G20090109
c05hed G081111 larsson G081111 larsson G20081111
c05jgn G081106 espling G081106 espling G20081106
c05msn G081106 larsson G081106 larsson G20081106
c05nbn G081106 espling G081106 espling G20081106
c05psl G090109 espling G090109 espling G20090109
c05rvi G081106 espling G081106 espling G20081106
c05stm G081125 espling G081125 espling G20081125
c05tkt G081111 larsson G081111 larsson G20081111
c06shd G081125 espling G081125 espling G20081125
dv04jsg G081125 espling G081125 espling G20081125
dv04nhg G081125 espling G081125 espling G20081125
dv05dse G081106 larsson G081106 larsson G20081106
dv05lnm O080912 espling
dv05mon G081106 espling G081106 espling G20081106
ens01rem G081106 larsson G081106 larsson G20081106
linusj G081106 larsson G081106 larsson G20081106
mcs07mci O080912 larsson
mcs08jzg O080912 larsson
mollevik G081106 espling G081106 espling G20081106
peters G081106 larsson
G22/81.48 %21/95.45 %
O4/14.81 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U1/3.70 %1/4.55 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt27 st 22 st 21 st (95.45 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
larsson: Lars Larsson
p-o: P-O Östberg
Kursansvarig
espling: Daniel Espling