Artificiell intelligens 5p (5DV019)

2010-08-31 - 2010-11-04
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c05fam G101004 mollevik (0p) G101026 mollevik (0p) G101116 mollevik (0p) G20101116(0p)
c07een G101115 mollevik (15p) O101119 mollevik (0p) G101118 mollevik (0p)
c07fdg G101006 mollevik (0p) G101118 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p) G20101118(0p)
c07jbn G101006 mollevik (0p) G101111 mollevik (0p) G101119 mollevik (0p) G20101119(0p)
c07jhr G101006 mollevik (0p) G101122 mollevik (0p) G101122 mollevik (0p) G20101122(0p)
c07jng G101012 mollevik (0p) G101026 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p) G20101115(0p)
c07jns G101012 mollevik (0p) G101026 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p) G20101115(0p)
c07man G101006 mollevik (0p) G101105 mollevik (0p) G101118 mollevik (0p) G20101118(0p)
c07men G101007 mollevik (15p) G101026 mollevik (0p) G101122 mollevik (0p) G20101122(15p)
c07mhm G101006 mollevik (0p) G101122 mollevik (0p) G101122 mollevik (0p) G20101122(0p)
c07nsl G101018 mollevik (15p) G101026 mollevik (0p) G101116 mollevik (0p) G20101116(15p)
c07pbd G101007 mollevik (0p) G101103 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p) G20101115(0p)
c07rwd G101101 mollevik (0p) G101026 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p) G20101115(0p)
c07shd G101006 mollevik (0p) G101118 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p) G20101118(0p)
dv07fvk G101018 mollevik (15p) G101026 mollevik (0p) G101116 mollevik (0p) G20101116(15p)
dv07nhn G101006 mollevik (15p) G101103 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p) G20101115(15p)
et04mlg G101006 mollevik (0p) G101026 mollevik (0p) U101126 mollevik (0p)
lucasl G101006 mollevik (15p) G101026 mollevik (0p) G101126 mollevik (0p) G20101126(15p)
mange G101007 mollevik (0p) G101103 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p) G20101115(0p)
mikaelo G101020 mollevik (0p) G101026 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p) G20101115(0p)
mk G101019 mollevik (15p) G101026 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p) G20101115(15p)
pw O101006 mollevik (0p)
G21/95.45 %20/95.24 %20/95.24 %
O1/4.55 %1/4.76 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %1/4.76 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt22 st 21 st 21 st 19 st (90.48 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mollevik: Johan Mollevik
Kursansvarig
mjm: Michael Minock