Emergenta system 5p (5DV017)

2012-01-19 - 2012-03-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c07nsl G120221 bopspe G120320 bopspe G120426 jonny G20120426
c07trl G120221 bopspe G120320 bopspe G120426 jonny G20120426
c08mhn G120209 bopspe G120320 bopspe G120515 jonny G20120515
c08plr G120209 bopspe G120320 bopspe G120412 jonny G20120412
c08tnn G120209 bopspe G120320 bopspe G120412 jonny G20120412
dv08jmh G120209 bopspe K120611 bopspe
ens08kbm G120221 bopspe O120306 bopspe G120618 jonny
id08alm G120207 bopspe G120601 bopspe G120417 jonny G20120601
id08den G120207 bopspe G120320 bopspe G120417 jonny G20120417
id08lrg G120221 bopspe G120320 bopspe G120417 jonny G20120417
id08mmd G120207 bopspe G120320 bopspe G120417 jonny G20120417
id08slg G120207 bopspe G120601 bopspe G120417 jonny G20120601
id08ssg G120221 bopspe G120320 bopspe G120417 jonny G20120417
mcs10emi G120207 bopspe G120611 bopspe G120601 jonny G20120611
mcs11kfs G120209 bopspe G120320 bopspe G120515 jonny G20120515
mcs11phn G120207 bopspe G120611 bopspe G120601 jonny G20120611
G16/100.00 %14/87.50 %15/100.00 %
O0/0.00 %1/6.25 %0/0.00 %
K0/0.00 %1/6.25 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt16 st 16 st 15 st 14 st (93.33 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
bopspe: Anders Broberg
Kursansvarig
jonny: Jonny Pettersson