Emergenta system 5p (5DV017)

2011-01-17 - 2011-03-16
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c04sjs G110127 jonny G110302 bopspe G110321 bopspe G110321 bopspe G20110321
c06pln G110217 jonny G110511 bopspe G110511 bopspe G110511 bopspe G20110511
c07een G110217 jonny G110321 bopspe G110401 bopspe G110516 bopspe G20110516
c07jbn G110302 jonny G110302 bopspe G110321 bopspe G110321 bopspe G20110321
c07jhr G110127 jonny G110321 bopspe G110321 bopspe G110321 bopspe G20110321
c07jng G110127 jonny G110302 bopspe G110405 bopspe G110321 bopspe G20110405
c07jns G110127 jonny G110302 bopspe G110405 bopspe G110321 bopspe G20110405
c07man G110127 jonny G110405 bopspe G110405 bopspe G110405 bopspe G20110405
c07mhm G110127 jonny G110405 bopspe G110405 bopspe G110405 bopspe G20110405
c07pbd G110127 jonny G110302 bopspe G110321 bopspe G110321 bopspe G20110321
dv07lnn G110127 jonny G110321 bopspe G110321 bopspe G110321 bopspe G20110321
id07ajn G110127 jonny G110302 bopspe G110321 bopspe G110405 bopspe G20110405
id07elm G110127 jonny G110302 bopspe G110321 bopspe G110511 bopspe G20110511
id07hst G110217 jonny G110511 bopspe G110511 bopspe G110511 bopspe G20110511
id07knh G110127 jonny G110302 bopspe G110321 bopspe G110405 bopspe G20110405
id07mla G110127 jonny G110302 bopspe G110321 bopspe G110511 bopspe G20110511
id07pbg G110127 jonny G110302 bopspe G110321 bopspe G110511 bopspe G20110511
id07svt G110127 jonny G110321 bopspe G110511 bopspe G110516 bopspe G20110516
lucasl G110127 jonny G110302 bopspe G110321 bopspe G110401 bopspe G20110401
thomasj G110302 jonny
G20/100.00 %19/100.00 %19/100.00 %19/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt20 st 19 st 19 st 19 st 19 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
bopspe: Anders Broberg
Kursansvarig
jonny: Jonny Pettersson