Emergenta system 5p (5DV017)

2010-01-18 - 2010-03-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c04lmn G100208 bopspe G100211 bopspe G100211 bopspe G100423 bopspe G20100423
c04mjn G100208 bopspe G100211 bopspe G100211 bopspe G100426 bopspe G20100426
c05mbm G100323 bopspe G100413 bopspe G100311 bopspe G100429 bopspe G20100429
c06ctl G100212 bopspe G100208 bopspe G100211 bopspe G100429 bopspe G20100429
c06dhg G100129 bopspe G100216 bopspe G100216 bopspe G100423 bopspe G20100423
c06gbm G100129 bopspe G100216 bopspe G100216 bopspe G100429 bopspe G20100429
c06ksm G100129 bopspe G100208 bopspe G100211 bopspe G100426 bopspe G20100426
c06lnn G100219 bopspe G100226 bopspe G100226 bopspe G100429 bopspe G20100429
c06thd G100216 bopspe G100224 bopspe G100219 bopspe G100429 bopspe G20100429
di06bog G100211 bopspe G100311 bopspe G100211 bopspe G100426 bopspe G20100426
dit04sin G100413 bopspe G100413 bopspe G100211 bopspe G100429 bopspe G20100429
dit05jbd G100208 bopspe G100329 bopspe G100311 bopspe G100423 bopspe G20100423
dit05mhl G100226 bopspe G100326 bopspe G100226 bopspe G100429 bopspe G20100429
dit05mzk G100323 bopspe G100413 bopspe G100311 bopspe G100429 bopspe G20100429
dit06fbk G100312 bopspe G100423 bopspe G100312 bopspe G100429 bopspe G20100429
dit06mna G100312 bopspe G100423 bopspe G100312 bopspe G100429 bopspe G20100429
dv06asl G100219 bopspe G100226 bopspe G100226 bopspe G100423 bopspe G20100423
dv06gkn G100225 bopspe G100211 bopspe G100225 bopspe G100429 bopspe G20100429
dv07han G100208 bopspe G100329 bopspe G100311 bopspe G100429 bopspe G20100429
ei05tbe G100225 bopspe G100211 bopspe G100225 bopspe G100429 bopspe G20100429
ericj G100413 bopspe G100413 bopspe G100211 bopspe G100429 bopspe G20100429
id07abn G100312 bopspe G100323 bopspe G100323 bopspe G100429 bopspe G20100429
id07clm G100312 bopspe G100323 bopspe G100323 bopspe G100426 bopspe G20100426
id07flm G100426 bopspe G100426 bopspe G100211 bopspe G100423 bopspe G20100426
kv07klt G100426 bopspe G100426 bopspe G100211 bopspe G100429 bopspe G20100429
lidman G100129 bopspe G100224 bopspe G100224 bopspe G100429 bopspe G20100429
mattit G100211 bopspe G100311 bopspe G100211 bopspe G100429 bopspe G20100429
mrc09mgn G100226 bopspe G100413 bopspe G100226 bopspe G100429 bopspe G20100429
tomasb G100216 bopspe G100224 bopspe G100219 bopspe G100429 bopspe G20100429
tors G100129 bopspe G100224 bopspe G100224 bopspe G100426 bopspe G20100426
G30/100.00 %30/100.00 %30/100.00 %30/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt30 st 30 st 30 st 30 st 30 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
bopspe: Anders Broberg
Kursansvarig
jonny: Jonny Pettersson