Emergenta system 5p (5DV017)

2009-01-19 - 2009-04-10
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c03jlm O090205 bopspe
c05eon G090408 bopspe G090408 bopspe G090408 bopspe G20090408
c05hma G090205 bopspe G090220 bopspe G090518 bopspe G20090518
c05kad G090205 bopspe G090518 bopspe G090518 bopspe G20090518
c05pan G090205 bopspe G090216 bopspe G090408 bopspe G20090408
c06ksd G090408 bopspe G090408 bopspe G090408 bopspe G20090408
dit04ckp G090205 bopspe G090216 bopspe G090420 bopspe G20090420
dit04dsn G090205 bopspe G090216 bopspe G090408 bopspe G20090408
dit04rad G090824 bopspe G090212 bopspe G090622 bopspe G20090824
dit05ajn G090220 bopspe G090420 bopspe G090420 bopspe G20090420
dit05ald G090220 bopspe G090420 bopspe G090420 bopspe G20090420
dit05amo G090205 bopspe G090216 bopspe G090420 bopspe G20090420
dit05cae G090205 bopspe G090216 bopspe G090408 bopspe G20090408
dit05ecn G090205 bopspe G090220 bopspe G090316 bopspe G20090316
dit05evn G090209 bopspe G090209 bopspe G090408 bopspe G20090408
dit05hwm G090205 bopspe G090209 bopspe G090408 bopspe G20090408
dit05jpn G090205 bopspe G090326 bopspe G090518 bopspe G20090518
dit05jsm G090205 bopspe G090209 bopspe G090408 bopspe G20090408
dit05lan G090209 bopspe G090209 bopspe G090408 bopspe G20090408
dit05rtd G090205 bopspe G090220 bopspe G090316 bopspe G20090316
dit05sln G090205 bopspe G090326 bopspe G090518 bopspe G20090518
dit06ahl G090408 bopspe G090224 bopspe G090408 bopspe G20090408
dit06ajn G090226 bopspe G090408 bopspe K090408 bopspe
dit06ajs G090226 bopspe G090408 bopspe K090408 bopspe
dit06els G090224 bopspe G090309 bopspe G090622 bopspe G20090622
dit06erg G090205 bopspe G090212 bopspe G100125 bopspe G20100125
dit06jbk G090220 bopspe G090220 bopspe G090310 bopspe G20090310
dit06jsg G090220 bopspe G090220 bopspe G090310 bopspe G20090310
dit06lwn G090205 bopspe G090212 bopspe G100125 bopspe G20100125
dit06mad G090224 bopspe G090309 bopspe G090622 bopspe G20090622
dit06mln G090220 bopspe G090309 bopspe G090309 bopspe G20090309
dit06njn G090220 bopspe G090309 bopspe G090309 bopspe G20090309
dit06sem G090408 bopspe G090224 bopspe G090408 bopspe G20090408
dv05dse G090205 bopspe G090518 bopspe G090518 bopspe G20090518
ens06jvm G090824 bopspe G090212 bopspe G090622 bopspe G20090824
joelc G090205 bopspe G090216 bopspe G090408 bopspe G20090408
mollevik G090205 bopspe G090220 bopspe G090518 bopspe G20090518
tfy06eon G090408 bopspe G090224 bopspe G090408 bopspe G20090408
G37/97.37 %37/100.00 %35/94.59 %
O1/2.63 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %2/5.41 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt38 st 37 st 37 st 35 st (94.59 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
bopspe: Anders Broberg
Kursansvarig
jonny: Jonny Pettersson