Emergenta system 5p (5DV017)

2008-01-21 - 2008-03-19
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Lab 8 Resultat
c02rtn G080130 billing (0p) G080212 billing (0p) G080228 billing (0p) G080227 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080327 jonny (0p) G080327 jonny (0p) G20080417(0p)
c03mgn G080130 billing (0p) G080212 billing (0p) G080307 billing (0p) G080307 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080428 jonny (0p) G080326 jonny (0p) G080326 jonny (0p) G20080428(0p)
c04hjn G080130 billing (0p) G080212 billing (0p) G080228 billing (0p) G080227 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080416 jonny (0p) G080327 jonny (0p) G080327 jonny (0p) G20080416(0p)
c04rnd G080130 billing (0p) G080228 billing (0p) G080303 billing (0p) G080305 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080428 jonny (0p) G080326 jonny (0p) G080326 jonny (0p) G20080428(0p)
denniso G080130 billing (0p) G080212 billing (0p) G080307 billing (0p) G080307 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080428 jonny (0p) G080326 jonny (0p) G080326 jonny (0p) G20080428(0p)
dit02mgl G080130 billing (0p)
dit03djn G080130 billing (0p) G080215 billing (0p) G080305 billing (0p) G080305 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080325 jonny (0p) G080418 jonny (0p) G20080418(0p)
dit03fbd G080130 billing (0p) G080228 billing (0p) G080218 billing (0p) G080305 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080325 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G20080417(0p)
dit03jen G080130 billing (0p) G080215 billing (0p) G080305 billing (0p) G080305 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080325 jonny (0p) G080415 jonny (0p) G20080417(0p)
dit03jfp G080130 billing (0p) G080206 billing (0p) G080214 billing (0p) G080307 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080326 jonny (0p) G080325 jonny (0p) G20080417(0p)
dit03mes G080130 billing (0p) G080303 billing (0p) G080303 billing (0p) G080228 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080418 jonny (0p) G080325 jonny (0p) G080325 jonny (0p) G20080418(0p)
dit03psg G080130 billing (0p) G080317 billing (0p) G080305 billing (0p) G080305 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080416 jonny (0p) G080327 jonny (0p) G080421 jonny (0p) G20080421(0p)
dit03rjn G080130 billing (0p) G080228 billing (0p) G080218 billing (0p) G080305 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080325 jonny (0p) G080325 jonny (0p) G20080417(0p)
dit04aad G080130 billing (0p) G080206 billing (0p) G080214 billing (0p) G080307 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080326 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G20080417(0p)
dit04awm G080130 billing (0p) G080228 billing (0p) G080307 billing (0p) G080228 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G20080417(0p)
dit04cor G080130 billing (0p) G080219 billing (0p) G080228 billing (0p) G080307 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G20080417(0p)
dit04dag G080130 billing (0p) G080303 billing (0p) G080303 billing (0p) G080228 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080418 jonny (0p) G080325 jonny (0p) G080418 jonny (0p) G20080418(0p)
dit04dmd G080130 billing (0p) G080303 billing (0p) G080303 billing (0p) G080303 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080326 jonny (0p) G080326 jonny (0p) G20080417(0p)
dit04fsk G080130 billing (0p) G080228 billing (0p) G080214 billing (0p) G080227 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080418 jonny (0p) G080325 jonny (0p) G080325 jonny (0p) G20080418(0p)
dit04hfm G080130 billing (0p) G080303 billing (0p) G080303 billing (0p) G080303 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080326 jonny (0p) G080326 jonny (0p) G20080417(0p)
dit04lfg G080130 billing (0p) G080228 billing (0p) G080307 billing (0p) G080228 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080428 jonny (0p) G20080428(0p)
dit04ssn G080130 billing (0p) G080219 billing (0p) G080228 billing (0p) G080307 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G20080417(0p)
dit04sss G080130 billing (0p) G080228 billing (0p) G080214 billing (0p) G080227 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080418 jonny (0p) G080325 jonny (0p) G080325 jonny (0p) G20080418(0p)
dit05akl G080130 billing (0p) G080215 billing (0p) G080214 billing (2p) G080305 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080327 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G20080417(2p)
dit05ald G080130 billing (0p)
dit05jjn G080130 billing (0p) G080207 billing (0p) G080220 billing (0p) G080227 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080327 jonny (0p) G080327 jonny (0p) G20080417(0p)
dit05jlm G080205 billing (0p) G080206 billing (0p) G080215 billing (0p) G080227 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080327 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G20080417(0p)
dit05lad G080130 billing (0p) G080303 billing (0p) G080307 billing (0p) G080317 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080416 jonny (0p) G080327 jonny (0p) G080320 jonny (0p) G20080416(0p)
dit05mhd G080205 billing (0p) G080206 billing (0p) G080215 billing (0p) G080227 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080327 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G20080417(0p)
dit05oan G080130 billing (0p) G080303 billing (0p) G080215 billing (0p) G080227 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080327 jonny (0p) G080327 jonny (0p) G20080417(0p)
dit05svn G080130 billing (0p) G080215 billing (0p) G080214 billing (2p) G080305 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080327 jonny (0p) G080418 jonny (0p) G20080418(2p)
dit05tfr G080130 billing (0p) G080207 billing (0p) G080220 billing (0p) G080227 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080417 jonny (0p) G080327 jonny (0p) G080507 jonny (0p) G20080507(0p)
fors G080130 billing (0p) G080228 billing (0p) G080303 billing (0p) G080305 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080428 jonny (0p) G080326 jonny (0p) G080326 jonny (0p) G20080428(0p)
martinh G080130 billing (0p) G080303 billing (0p) G080307 billing (0p) G080317 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080416 jonny (0p) G080327 jonny (0p) G080327 jonny (0p) G20080416(0p)
thardin G080130 billing (0p) G080206 billing (0p) G080307 billing (0p) G080228 billing (0p) G080304 jonny (0p) G080428 jonny (0p) G080326 jonny (0p) G080326 jonny (0p) G20080428(0p)
G35/100.00 %33/100.00 %33/100.00 %33/100.00 %33/100.00 %33/100.00 %33/100.00 %33/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt35 st 33 st 33 st 33 st 33 st 33 st 33 st 33 st 33 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
billing: Erik Billing
Kursansvarig
jonny: Jonny Pettersson