Operativsystem 5p (5DV016)

2009-01-19 - 2009-03-16
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
c02ejs G090401 mr
c05ekn G090401 mr G090331 jerry G20090401
c05vwg G090407 mr
c06lnn G090401 mr G090331 jerry G20090401
di04mia G090508 mr G090331 jerry G20090508
di06bog G090331 mr G090401 jerry G20090401
dv06asl G090401 mr G090331 jerry G20090401
dv06mge G090401 mr G090401 jerry G20090401
dv06rem G090401 mr G090331 jerry G20090401
ens08ski O090428 mr G090428 mr
ens08vkf O090428 mr G090428 mr
mattiasa G090331 mr G090331 jerry G20090331
mattit G090331 mr G090331 jerry G20090331
tomasb G090407 mr G090331 jerry G20090407
G12/85.71 %12/100.00 %
O2/14.29 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt14 st 12 st 10 st (83.33 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
jerry: Jerry Eriksson
Kursansvarig
mr: Mikael Rännar