Datakommunikation och datornät 5p (5DV013)

2013-09-03 - 2013-11-15
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Resultat
aberg G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131118 ericj G20131118
alsu G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131111 ericj G20131111
c04pnm G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131107 thomasj G20131107
c05rsn G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131120 ericj G20131120
c08esn G131002 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131118 ericj G20131118
c11agn G140310 ericj G131007 thomasj G140310 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131127 thomasj G20140310
c11ann G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131127 thomasj G20131127
c11asg G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131118 ericj G20131118
c11dhn G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj U131129 thomasj
c11dkn G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131121 ericj G20131121
c11epm G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131127 thomasj G20131127
c11hbl G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131107 thomasj G20131107
c11jhr G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131121 ericj G20131121
c11jmm G130913 ericj G131006 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131111 thomasj G131107 thomasj G20131111
c11jnn G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131107 thomasj G20131107
c11jpn G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131108 thomasj G20131108
c11jvd G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131118 ericj G20131118
c11len G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131108 ericj G20131108
c11log G131002 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131107 thomasj G20131107
c11oan G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131107 thomasj G20131107
c11ren G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131119 ericj G20131119
c11rog G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131108 thomasj G20131108
c11sbd G131022 thomasj G131023 thomasj G140717 ericj
c11tsg G130913 ericj G130927 thomasj G131111 thomasj G131022 thomasj G131023 thomasj G131108 thomasj G20131111
c11vbk G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131107 thomasj G20131107
c11vlg G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131108 ericj G20131108
c11wth G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131119 ericj G20131119
c97rjn G131111 ericj G130927 thomasj G131006 thomasj G131022 thomasj G131023 thomasj G131108 ericj G20131111
dv11apg G131011 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131108 thomasj G20131108
dv11flh G130913 ericj G130927 thomasj G131114 thomasj G131022 thomasj G131114 thomasj G131127 thomasj G20131127
dv11nak G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131108 thomasj G20131108
dv11skg G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131107 thomasj G20131107
ens03gza G130913 ericj G130927 thomasj G131006 thomasj G131022 thomasj G131023 thomasj G131127 thomasj G20131127
ens08lwl G131002 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131108 thomasj G20131108
ens10olm G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131111 ericj G20131111
ens10sjn G130913 ericj G130927 thomasj G131111 thomasj G131022 thomasj G131023 thomasj G131107 thomasj G20131111
mcs11phn G130913 ericj G130927 thomasj G131006 thomasj G131022 thomasj G131023 thomasj G131108 ericj G20131108
oi11ahn G140122 ericj G140122 ericj G131118 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131127 ericj G20140122
oi11ejn G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131107 thomasj G20131107
oi11hkm G131002 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131111 ericj G20131111
oi11hms G130913 ericj G131106 thomasj G131106 thomasj G131106 thomasj G131106 thomasj G131107 thomasj G20131107
oi11lsm G130913 ericj G130927 thomasj G131118 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131127 ericj G20131127
oi11mhn G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131111 ericj G20131111
oi11msd G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131111 ericj G20131111
timoteus G130913 ericj G131114 thomasj G131007 ericj G131022 thomasj G131023 thomasj G131107 thomasj G20131114
tm05men G130913 ericj G130927 thomasj G131007 ericj G131107 thomasj G131023 thomasj G131107 thomasj G20131107
G45/100.00 %45/100.00 %45/100.00 %46/100.00 %46/100.00 %45/97.83 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/2.17 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt45 st 45 st 45 st 46 st 46 st 46 st 44 st (97.78 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
ericj: Eric Jönsson
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
jerry: Jerry Eriksson