Datakommunikation och datornät 5p (5DV013)

2010-08-31 - 2010-11-02
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
c03gll G101105 mk G101103 tors G20101105
c05dmy G100929 mk G101111 mk G20101111
c05fam R101108 mk G101028 mk G20101108
c06erk G101011 tors G101103 tors G20101103
c07fdg R101108 mk G101108 mk G20101108
c08ahm G100929 mk G101105 mk G20101105
c08aon G100930 mk G101105 tors G20101105
c08awm G100929 mk G101105 mk G20101105
c08ban G101004 tors G101105 mk G20101105
c08fsm G100930 mk G101028 tors G20101028
c08hhn G101018 tors G101028 tors G20101028
c08hss G100930 mk G101028 mk G20101028
c08ktg G100929 mk G101105 mk G20101105
c08llg G101008 tors G101028 tors G20101028
c08mhn G101022 tors G101105 tors G20101105
c08mln G101105 mk G101105 mk G20101105
c08owd G101108 mk G101108 mk G20101108
c08plr G101015 tors G101103 tors G20101103
c08psm G100929 mk G101028 mk G20101028
c08rrg G100930 mk G101105 mk G20101105
c08tbt G101018 tors G101105 mk G20101105
c08tnn G101015 tors G101103 tors G20101103
dv07ajn G101011 tors G101103 tors G20101103
dv08ieg G100929 mk G101111 mk G20101111
dv08jmh G101006 tors G101103 tors G20101103
dv08ten G101012 mk G101028 tors G20101028
sebgrohn G100929 mk G101028 mk G20101028
G25/92.59 %27/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R2/7.41 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt27 st 27 st 27 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mk: Marcus Karlsson
tors: Tor Sterner Johansson
Kursansvarig
jerry: Jerry Eriksson