Datakommunikation och datornät 5p (5DV013)

2008-03-31 - 2008-06-07
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
adams G080428 emanuel (0p) G080528 emanuel (3p) G20080528(3p)
andersr R080417 emanuel (0p) R080417 emanuel (0p) G20080417(0p)
c01mjn G080609 emanuel (0p) G080611 emanuel (2p) G20080611(2p)
c01tln G080609 emanuel (0p) G080611 emanuel (2p) G20080611(2p)
c03ers G080516 emanuel (0p)
c03jpn G080507 emanuel (0p) G080604 emanuel (2p) G20080604(2p)
c03mgm R080418 emanuel (0p) R080418 emanuel (0p) G20080418(0p)
c03pwl R080423 emanuel (0p) R080423 emanuel (0p) G20080423(0p)
c03tvn U080611 emanuel (0p)
c04abn R080418 emanuel (0p) G080604 emanuel (1p) G20080604(1p)
c04lmn R080417 emanuel (0p) G080526 emanuel (0p) G20080526(0p)
c04lnn R080417 emanuel (0p) R080417 emanuel (0p) G20080417(0p)
c04mjn R080417 emanuel (0p) G080526 emanuel (0p) G20080526(0p)
c05dmy R080417 emanuel (0p)
c05fam U080611 emanuel (0p)
c05hma G080512 emanuel (0p) R080516 emanuel (0p) G20080516(0p)
c05kcu G080428 emanuel (0p)
c05psl R080417 emanuel (0p) R080417 emanuel (0p) G20080417(0p)
c05vwg G080428 emanuel (0p) G080527 emanuel (3p) G20080527(3p)
c06aag G080428 emanuel (0p) G080528 emanuel (2p) G20080528(2p)
c06ahm G080428 emanuel (0p) G080527 emanuel (3p) G20080527(3p)
c06ctl G080428 emanuel (0p) G080527 emanuel (3p) G20080527(3p)
c06dhg G080428 emanuel (0p) G080604 emanuel (2p) G20080604(2p)
c06edg G080428 emanuel (0p) G080604 emanuel (3p) G20080604(3p)
c06erk G080428 emanuel (0p) U080611 emanuel (0p)
c06gbm G080428 emanuel (0p) G080604 emanuel (2p) G20080604(2p)
c06jsn G080428 emanuel (0p) G080528 emanuel (2p) G20080528(2p)
c06ksm G080428 emanuel (0p) G080528 emanuel (2p) G20080528(2p)
c06lnn G080428 emanuel (0p) G080528 emanuel (2p) G20080528(2p)
c06pln U080611 emanuel (0p)
c06shd G080528 emanuel (0p) G080603 emanuel (1p) G20080603(1p)
c06thd G080428 emanuel (0p) G080604 emanuel (3p) G20080604(3p)
c06tmn G080428 emanuel (0p) G080528 emanuel (2p) G20080528(2p)
dv01tkn G080505 emanuel (0p) G080526 emanuel (2p) G20080526(2p)
dv05dse G080512 emanuel (0p) R080523 emanuel (0p) G20080523(0p)
dv05ias G080926 peters (0p) G080616 emanuel (2p) G20080926(2p)
dv06asl G080428 emanuel (0p) G080528 emanuel (2p) G20080528(2p)
dv06gkn G080605 emanuel (0p) G080528 emanuel (2p) G20080605(2p)
dv06mge G080428 emanuel (0p) G080528 emanuel (2p) G20080528(2p)
dv06rem G080428 emanuel (0p) G080528 emanuel (2p) G20080528(2p)
ens04kde G080507 emanuel (0p) G080604 emanuel (2p) G20080604(2p)
ens07adk G080630 emanuel (0p) G080630 emanuel (2p) G20080630(2p)
ens07iks G080630 emanuel (0p) G080630 emanuel (2p) G20080630(2p)
ens07lon G080505 emanuel (0p) G080526 emanuel (2p) G20080526(2p)
ericj G080519 emanuel (0p) G080526 emanuel (3p) G20080526(3p)
lidman G080519 emanuel (0p) G080526 emanuel (3p) G20080526(3p)
mattiasa G080428 emanuel (0p) G080526 emanuel (2p) G20080526(2p)
mikaelo G080428 emanuel (0p) G080527 emanuel (3p) G20080527(3p)
pettter G080428 emanuel (0p) G080528 emanuel (3p) G20080528(3p)
rasmusl U080611 emanuel (0p)
tfy97hal G080526 emanuel (0p) G080616 emanuel (2p) G20080616(2p)
thardin R080417 emanuel (0p) G080603 emanuel (1p) G20080603(1p)
tomasb G080430 emanuel (0p) G080528 emanuel (2p) G20080528(2p)
tors G080428 emanuel (0p) G080528 emanuel (3p) G20080528(3p)
G40/74.07 %39/82.98 %
O0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U4/7.41 %1/2.13 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R10/18.52 %7/14.89 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt54 st 47 st 46 st (97.87 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
emanuel: Emanuel Dohi
Kursansvarig
bopspe: Anders Broberg