Parallelldatorsystem 5p (5DV011)

2013-01-21 - 2013-03-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c08aon R130308 mr G130402 larsk G130404 larsk G20130404
c08hhn R130308 mr G130327 mr G130326 mr G20130327
c08llg G130214 mr G130327 mr G130326 mr G20130327
c08mhn R130326 mr G130325 larsk G130411 mr G20130411
c08owd R130308 mr G130402 larsk G130404 larsk G20130404
c09flg G130415 larsk G130325 larsk G130415 larsk G20130415
c09lrn G130218 larsk G130327 mr G130411 mr G20130411
c09mjn G130327 mr G130402 larsk O130410 larsk
c09rll G130218 larsk G130327 mr G130411 mr G20130411
c09snn G130327 mr G130402 larsk O130410 larsk
cse10bmi O140619 larsk O140619 larsk O140619 larsk
cse10bsi R130311 mr G130503 mr O130523 larsk
dv08ieg K130320 mr G130320 mr G130411 mr
dv09ejn G130306 larsk G130325 larsk G130411 mr G20130411
dv09len G130218 larsk G130325 larsk G130325 larsk G20130325
dv09rln G130226 larsk G130403 larsk G130326 mr G20130403
dv09ssm G130218 larsk G130325 larsk G130325 larsk G20130325
dv10mhm G130214 mr G130313 mr G130411 mr G20130411
dv11nak G130214 mr G130327 mr G130410 larsk G20130410
dv11skg G130215 mr G130327 mr G130410 larsk G20130410
ens08lwl G130214 mr G130313 mr G130326 mr G20130326
ens12dds G130315 mr G130319 mr G130325 larsk G20130325
ens12ted G130214 mr G130313 mr G130325 larsk G20130325
javid R130308 mr O130312 larsk
lockner G130218 larsk G130325 larsk G130411 mr G20130411
mcs10emi R130308 mr O130312 larsk
mcs11ani G130503 mr O130523 larsk
mcs11hdb G130306 larsk G130315 larsk
rebecka G130214 mr G130313 mr G130411 mr G20130411
timoteus G130218 larsk G130325 larsk G130410 larsk G20130410
G20/68.97 %27/90.00 %22/81.48 %
O1/3.45 %3/10.00 %5/18.52 %
K1/3.45 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R7/24.14 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt29 st 30 st 27 st 21 st (77.78 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mr: Mikael Rännar
Kursansvarig
larsk: Lars Karlsson