Parallelldatorsystem 5p (5DV011)

2012-01-23 - 2012-03-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c07nsl G120315 mr G120419 mr G120322 mr G20120419
c07pwn G120313 mr G120503 mr G121205 mr G20121205
c08ahm G120315 mr G120419 mr G120322 mr G20120419
c08aon G120314 mr O120419 mr G120322 mr
c08awm O120315 mr G120322 mr
c08hhn G120315 mr O120419 mr G120322 mr
c08hss G120404 mr G120419 mr R120322 mr G20120419
c08ktg G120315 mr G120503 mr G120322 mr G20120503
c08mhn G120412 mr O120419 mr G120322 mr
c08mln G120315 mr G120419 mr G120322 mr G20120419
c08owd G120315 mr G120322 mr
c08plr G120315 mr G120627 mr G120322 mr G20120627
c08psm G120316 mr G120419 mr G120322 mr G20120419
c08rrg G120315 mr G120419 mr G120322 mr G20120419
c09vjn G120314 mr G120419 mr G120322 mr G20120419
cse10bmi O120412 mr G120322 mr
cse10bsi G120417 mr G120322 mr
cse11dks O120313 mr
dv07ajn G120314 mr G120627 mr G120322 mr G20120627
dv08ieg K120315 mr G120322 mr
javid G120315 mr O120419 mr G120322 mr
mcs10emi R120322 mr O120419 mr G120322 mr
mcs10rsn O120504 mr G120322 mr
mcs10vmn O120503 mr G120322 mr
mcs11phn G120322 mr
sebgrohn G120315 mr G120419 mr G120322 mr G20120419
yhi04oan O120315 mr G120322 mr
G18/69.23 %12/70.59 %25/96.15 %
O6/23.08 %5/29.41 %0/0.00 %
K1/3.85 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R1/3.85 %0/0.00 %1/3.85 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt26 st 17 st 26 st 12 st (70.59 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
jerry: Jerry Eriksson
Kursansvarig
mr: Mikael Rännar