Parallelldatorsystem 5p (5DV011)

2011-01-19 - 2011-03-31
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
c03ers F110426 mr
c05ben G110307 mr G110502 mr G20110502
c06ctl G110303 mr G110426 mr G20110426
c06erk G110308 mr G110502 mr G20110502
c07een G110308 mr
c07jbn G110310 mr G110426 mr G20110426
c07jhr G110302 mr G110426 mr G20110426
c07man G110317 mr G110426 mr G20110426
c07men G110307 mr G110426 mr G20110426
c07mhm G110302 mr G110426 mr G20110426
c07nsl O110302 mr
c07pbd G110228 mr G110426 mr G20110426
c07rwd G110303 mr G110520 mr G20110520
cse10bsi O110304 mr
cse10ssn G110826 mr
dv08jmh G110311 mr G110426 mr G20110426
mange G110228 mr G110509 mr G20110509
mcs10aee O110414 mr
mcs10akn O110414 mr
mcs10asa G110414 mr G110426 mr G20110426
mcs10emi G110331 mr
mcs10kai G111003 mr
mcs10man O110307 mr
mcs10ryk G120503 mr G120627 mr G20120627
mcs10smn G110914 mr
selome G110324 mr
tfy06tsm O110223 mr
G20/74.07 %14/100.00 %
O6/22.22 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F1/3.70 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt27 st 14 st 14 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
jerry: Jerry Eriksson
Kursansvarig
mr: Mikael Rännar