Parallelldatorsystem 5p (5DV011)

2010-01-21 - 2010-03-23
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
dv07fvk G100315 mr G100420 mr G20100420
dv07lnn G100420 mr G100413 mr G20100420
dv07lpn G100315 mr G100420 mr G20100420
dv07nhn G100420 mr G100420 mr G20100420
ens07ebd G100318 mr G100407 mr G20100407
et04mlg G100420 mr G100426 mr G20100426
lucasl G100420 mr G100531 mr G20100531
mk G100315 mr G100412 mr G20100412
myshao G100420 mr G100420 mr G20100420
G9/100.00 %9/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt9 st 9 st 9 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
mr: Mikael Rännar