Parallelldatorsystem 5p (5DV011)

2009-01-21 - 2009-03-14
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
adams G090326 mr G090325 jerry G20090326
c03jpn G090331 mr O090324 jerry
c03mgn G090323 mr G090430 jerry G20090430
c04lnn G090507 mr G090430 jerry G20090507
c05fam G090402 mr G090402 jerry G20090402
c05gvn G090422 mr G090430 jerry G20090430
c05mro G090402 mr G090402 jerry G20090402
c05msn G090423 mr G090430 jerry G20090430
c05nbn G090326 mr G090331 jerry G20090331
c05psl G090331 mr O090324 jerry
c05rvi G090310 mr G090325 jerry G20090325
c05snn G090422 mr G090422 jerry G20090422
c05stm O090327 mr O090324 jerry
c05tkt G090326 mr G090527 jerry G20090527
c06ahm G090310 mr G090325 jerry G20090325
c06dhg G090401 mr G090402 jerry G20090402
c06edg G090403 mr G090402 jerry G20090403
c06gbm G090401 mr G090427 jerry G20090427
c06ksm G090326 mr G090326 jerry G20090326
c06lnn G090330 mr G090330 jerry G20090330
c06thd G090403 mr G090422 jerry G20090422
dv01tkn G090421 mr G090324 jerry G20090421
dv04jsg G090402 mr G090422 jerry G20090422
dv05dse G090423 mr G090430 jerry G20090430
dv05mon G090310 mr G090325 jerry G20090325
dv06asl G090330 mr G090330 jerry G20090330
dv06mge G090331 mr G090331 jerry G20090331
dv06rem G090331 mr G090331 jerry G20090331
ei05tbe G090421 mr G090331 jerry G20090421
ericj G090327 mr G090324 jerry G20090327
int07eal O090424 mr G090324 jerry
lidman G090326 mr G090324 jerry G20090326
mikaelo G090310 mr G090325 jerry G20090325
tfy05osm G090319 mr G090422 jerry G20090422
tm02ahd G090402 mr G090324 jerry G20090402
tomasb G090401 mr G090401 jerry G20090401
tors G090326 mr G090325 jerry G20090326
zao G090323 mr G090430 jerry G20090430
G36/94.74 %35/92.11 %
O2/5.26 %3/7.89 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt38 st 38 st 34 st (89.47 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
jerry: Jerry Eriksson
Kursansvarig
mr: Mikael Rännar