Datorgrafik och visualisering 5p (5DV009)

2008-11-05 - 2009-01-18
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
adams G081217 pedher G081217 pedher G081217 pedher G090119 pedher G090119 pedher G20090119
c05aan G081202 pedher G090119 pedher
c05ekn G081202 pedher G090107 pedher G081217 pedher G090121 pedher
c05esm G081217 pedher G081217 pedher G081217 pedher G090127 pedher G090119 pedher G20090127
c05nbn G081202 pedher G081217 pedher G081217 pedher O090119 pedher
c05snn G090107 pedher
c05tkt G081202 pedher G090107 pedher G081217 pedher G090119 pedher
c05vbn G081202 pedher G081217 pedher G081217 pedher G090119 pedher G090119 pedher G20090119
dv01tkn O081217 pedher
dv04mln G081217 pedher G081217 pedher G081217 pedher G090119 pedher G090119 pedher G20090119
ens03gza G101020 pedher G101020 pedher G101020 pedher G101020 pedher G101020 pedher G20101020
int07eal O090122 pedher O090122 pedher
joelc G081202 pedher G090107 pedher G090119 pedher G090119 pedher G090119 pedher G20090119
mcs07mci G081202 pedher G081217 pedher G081217 pedher G090119 pedher G090119 pedher G20090119
mollevik G081202 pedher G081217 pedher G081217 pedher G090119 pedher G090119 pedher G20090119
tfy05jdg G081202 pedher G090204 pedher G081217 pedher G090119 pedher G090119 pedher G20090204
tfy05osm G081202 pedher G090204 pedher G081217 pedher G090915 pedher G090915 pedher G20090915
tfy98mfn G081202 pedher G081217 pedher G081217 pedher G090119 pedher G090119 pedher G20090119
G15/93.75 %15/93.75 %14/93.33 %14/93.33 %11/100.00 %
O1/6.25 %1/6.25 %1/6.67 %1/6.67 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt16 st 16 st 15 st 15 st 11 st 11 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
pedher: Pedher Johansson