Datorarkitektur 5p (5DV008)

2007-09-10 - 2007-10-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c04lmn G070924 johanw G071024 johanw G071106 johanw G20071106
c04mjn R071025 johanw G071024 johanw R071025 johanw G20071025
c04ovg G070924 johanw G071024 johanw G071106 johanw G20071106
c05aan G070924 johanw G071019 johanw G071106 johanw G20071106
c05ben G070924 johanw G071018 johanw G071106 johanw G20071106
c05ejn G070924 johanw G071024 johanw G071106 johanw G20071106
c05ekn G070924 johanw G071022 johanw G071106 johanw G20071106
c05esm G070924 johanw G071024 johanw G071106 johanw G20071106
c05gvn G071003 johanw G071023 johanw G071106 johanw G20071106
c05hed G070924 johanw G071024 johanw G071106 johanw G20071106
c05hma G071021 johanw G071106 johanw
c05jgn G070924 johanw G071019 johanw G071106 johanw G20071106
c05jsg G071024 johanw G071106 johanw
c05kad G071009 johanw G071023 johanw G071106 johanw G20071106
c05mgv G070924 johanw G071022 johanw G071106 johanw G20071106
c05msn G070924 johanw G071024 johanw G071106 johanw G20071106
c05pan G070924 johanw G071015 johanw G071106 johanw G20071106
c05pbn G071003 johanw G071023 johanw G071106 johanw G20071106
c05plg G070924 johanw G071017 johanw G071106 johanw G20071106
c05psl G071002 johanw G071024 johanw G071106 johanw G20071106
c05rvi G070924 johanw G071015 johanw G071106 johanw G20071106
c05snn G071009 johanw G071023 johanw G071106 johanw G20071106
c05stm G070924 johanw G071030 johanw G071106 johanw G20071106
c05tkt G070924 johanw G071024 johanw G071106 johanw G20071106
c05vbn G071003 johanw G071023 johanw G071106 johanw G20071106
c06shd G071002 johanw G071023 johanw
di05cnk G071017 johanw G071017 johanw G071106 johanw G20071106
di05jkn G071017 johanw G071017 johanw G071106 johanw G20071106
di05msn G070924 johanw G071018 johanw G071106 johanw G20071106
di05nfm G071010 johanw G071018 johanw G071106 johanw G20071106
di05tfr G071025 johanw G071018 johanw G071106 johanw G20071106
dv05ann K070924 johanw
dv05ias G071003 johanw G080225 johanw G080225 johanw G20080225
dv05lnm G071024 johanw G071028 johanw G071106 johanw G20071106
dv05mon G070924 johanw G071024 johanw G071106 johanw G20071106
dv06anr G071003 johanw G071021 johanw G071203 johanw G20071203
ens07adk G071106 johanw
ens07iks G070924 johanw G080415 johanw G071106 johanw G20080415
joelc G070924 johanw G071018 johanw G071106 johanw G20071106
johano G070924 johanw G071022 johanw G071106 johanw G20071106
larsson G070924 johanw G071019 johanw G071106 johanw G20071106
linusj G070924 johanw G071017 johanw G071106 johanw G20071106
mollevik G070924 johanw G071021 johanw G071106 johanw G20071106
oskarl G070924 johanw G071028 johanw G071106 johanw G20071106
thardin G071010 johanw G071018 johanw G071106 johanw G20071106
G40/95.24 %43/100.00 %42/97.67 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K1/2.38 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R1/2.38 %0/0.00 %1/2.33 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt42 st 43 st 43 st 40 st (95.24 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
johanw: Johan Westerlund
Kursansvarig
jem: Jan-Erik Moström