Logik för datavetare 3p (5DV007)

2007-09-03 - 2007-10-10
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
adams G071002 mjm G071016 larsson G071011 larsson G20071016
c01blm G071002 mjm G071017 larsson G071017 larsson G20071017
c03ers G071003 mjm G071003 larsson G071004 larsson G20071004
c03jpn G071002 mjm G071016 larsson G071016 larsson G20071016
c06aag G071002 mjm G071003 larsson G071008 larsson G20071008
c06ahm G071002 mjm G070927 larsson G071008 larsson G20071008
c06ctl G071002 mjm G070927 larsson G071008 larsson G20071008
c06dhg G071002 mjm G071003 larsson G071008 larsson G20071008
c06edg G071002 mjm G071003 larsson G071008 larsson G20071008
c06een G071002 mjm G070927 larsson G071008 larsson G20071008
c06erk G071002 mjm G071017 larsson G071008 larsson G20071017
c06gbm G071002 mjm G071003 larsson G071008 larsson G20071008
c06jsn G071002 mjm G071003 larsson G071008 larsson G20071008
c06jws G071002 mjm G071005 larsson G071009 larsson G20071009
c06ksm G071002 mjm G071003 larsson G071008 larsson G20071008
c06lnn G071002 mjm G071003 larsson G071011 larsson G20071011
c06pjn G071002 mjm
c06pln G071018 mjm G071024 mjm G071008 larsson G20071024
c06rwd G071002 mjm G071017 larsson G071017 larsson G20071017
c06thd G071018 mjm G071016 larsson G071008 larsson G20071018
c06tmn G071010 mjm G071003 larsson G071008 larsson G20071010
dv05lnm G071010 mjm G071101 larsson G071101 larsson G20071101
dv06asl G071002 mjm G071005 larsson G071009 larsson G20071009
dv06gkn G071002 mjm
dv06mge G071002 mjm G071008 larsson G071008 larsson G20071008
dv06rem G071002 mjm G071003 larsson G071011 larsson G20071011
ens04kde G071002 mjm G071003 larsson G071004 larsson G20071004
ens05aon G071002 mjm G071005 larsson G071011 larsson G20071011
ericj G071011 mjm G071003 larsson G071011 larsson G20071011
lidman G071024 mjm G071017 larsson G071024 mjm G20071024
mattiasa G071002 mjm G070927 larsson G071005 larsson G20071005
mikaelo G071002 mjm G071003 larsson G071008 larsson G20071008
pettter G071002 mjm G070927 larsson G071011 larsson G20071011
rasmusl G071018 mjm G071024 mjm G071008 larsson G20071024
tomasb G071002 mjm G071008 larsson G071008 larsson G20071008
tors G071002 mjm G071011 larsson G071011 larsson G20071011
G36/100.00 %34/100.00 %34/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt36 st 34 st 34 st 34 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
larsson: Lars Larsson
Kursansvarig
mjm: Michael Minock